Đề thi học kì I môn Sinh lớp 10 trương THPT Nguyễn Trãi - Ninh Thuận năm 2011 -2012 (nâng cao)

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 30 câu - Số lượt thi : 2515

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Các thành phần cấu tạo của một Nuclêôtit là :

Câu 2: Sản phẩm quang hợp ổn định đầu tiên trong chu trình Canvin là:

Câu 3: Trong hô hấp tế bào, năng lượng được tạo ra nhiều nhất ở giai đoạn

Câu 4: Cấu trúc  không gian  bậc hai  của Prôtêin được  duy trì ổn định  nhờ:

Câu 5: Kết thúc giai đoạn đường phân của hô hấp tế bào, từ phân tử glucôzơ (6C) bị cắt mạch cacbon tạo ra sản phẩm 3C nào sau đây ?

Câu 6: Hoạt động nào sau đây diễn ra ở pha tối của quá trình quang hợp?

Câu 7: Enzim  có bản chất là:

Câu 8: Nhận định nào đúng khi nói về sự vận chuyển thụ động các chất qua màng tế bào

Câu 9: Thành phần hoá học của chất nhiễm sắc trong nhân tế bào là:

Câu 10: Một phân tử ADN có số nuclêôtit loại A=1000 và chiếm 25% tổng số nuclêôtit của  ADN. Chiều dài của phân tử ADN là:

Câu 11: Giai đoạn đường phân trong quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở vị trí nào sau đây trong tế bào nhân thực ?

Câu 12: Ở tế bào động vật, trên màng sinh chất có nhiều phân tử côlestêrôn có tác dụng

Câu 13: Một phân tử ADN có chiều dài là 14280 A0. Trên một mạch của phân tử ADN có A = 20 %,   T = 40%. Số nuclêôtit từng loại của phân tử ADN là

Câu 14: Hậu quả gì sẽ xảy ra khi bón phân hóa học với nồng độ đậm đặc cho cây trồng?

Câu 15: Một phân tử ADN có tổng số nuclêôtit là 5600. Số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit. Số liên kết hiđrô của phân tử ADN là:

Câu 16: Nồng độ Ca2+ trong tế bào lông hút là 0,3%, trong đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào ?

Câu 17: Phân tử ADN có số liên kết phôtphođieste là 9998. Số chu kì xoắn của phân tử ADN trên là:

Câu 18: Điểm giống nhau về chức năng giữa ti thể và lục lạp là:

Câu 19: Khi môi  trường có  nhiệt độ thấp  hơn nhiệt  độ  tối ưu của Enzim, nhận định nào  sau đây  đúng ?

Câu 20: Loại Prôtêin có chức năng  điều hoà  các quá trình  trao đổi chất trong tế bào và cơ thể là:

Câu 21: Đặc  điểm  chung về cấu trúc của ADN và ARN là :

Câu 22: Giai đoạn chuỗi chuyền electron hô hấp trong quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở vị trí nào trong tế bào nhân sơ ?

Câu 23: Tính đa dạng của axit nuclêic được qui định bởi

Câu 24: Sản phẩm nào của pha sáng trong quang hợp ở thực vật được sử dụng làm nguyên liệu cho pha tối?

Câu 25: Tế bào nào trong các tế bào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất?

Câu 26: ATP được cấu tạo từ các thành phần nào ?

Câu 27: Chức năng của ARN  thông tin là :

Câu 28: Trong quang hợp oxy được tạo ra từ quá trình nào?

Câu 29: Các  loại  axit  amin  khác nhau được phân biệt  dựa vào các yếu  tố  nào sau  đây :

Câu 30: Đặc điểm nào sau đây giống nhau giữa quang hợp và hô hấp tế bào thực vật

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đinh Thị Phương Thảo 11 20 55% 7.53
2 do song nghi 13 28 46% 21.37
3 Ngoan Tran 9 19 47% 7.67
4 Tứ Diệp Thảo 11 30 37% 16.23
5 Nguyễn Thanh Phú 14 25 56% 6.03
6 Nguyen Kim 3 10 30% 8.47
7 Diễm My 4 7 57% 2.75
8 Bùi Thị Huế 15 30 50% 15.3
9 Nguyễn Mạnh Khởi 9 30 30% 9.83
10 Linh Linh 10 30 33% 7.22
11 Love Abyss 9 30 30% 14.78
12 Văn Sơn 11 30 37% 12.35
13 Khánh Duy 5 13 38% 5.33
14 Phan Hà Thúy Diễm 13 26 50% 6.45
15 Thu Nguyễn 15 30 50% 23.83
16 Kim Dung Thái Bảo 26 30 87% 6.35
17 Martin Lêvi Sơn Tùng 14 30 47% 2.32
18 Nguyễn Tấn Thắng 19 30 63% 12.45
19 nguyen thuy linh 15 29 52% 7.33
20 huỳnh quốc 10 29 34% 7.38
21 Nghĩa Bùi 22 29 76% 6.77
22 Hoàng Thị Thùy Trang 1 4 25% 3.53
23 Mie Satoh 12 29 41% 8.28
24 cao xuân hoàng 10 30 33% 26.1
25 Bảo Bảo 18 30 60% 8.17
26 Lê Ánh Quyên 8 20 40% 8.6
27 Đẹp Trai Nhứt Làng 13 30 43% 15.53
28 Nguyễn Tường Vi 18 25 72% 13.37
29 Vũ Minh Minh 22 29 76% 21.77
30 Lê Binh 8 30 27% 16.43
31 Minh Thắng 7 21 33% 12.93
32 Minh Ánh 5 29 17% 1.83
33 Pé Nguyễn 13 30 43% 14.9
34 lê quang duy 3 9 33% 7
35 Nguyễn Trúc thanh huyền 13 27 48% 12.35
36 Trần Thị Tú Trinh 4 7 57% 3.82
37 Trần Hữu Ánh 10 30 33% 41
38 Hải Dương 12 30 40% 26.88
39 Nhung Nhung 10 30 33% 8.15
40 Nguyễn Ronaldo 7 30 23% 6.9
41 Hoàng Vũ Minh Nguyệt 0 0 0% 0.23
42 nguyễn phú sĩ 0 2 0% 1.92
43 RAIN QUANG 16 30 53% 21.35
44 Nguyen Nguyen 15 27 56% 26.63
45 Nguyễn Thị Ngọc Yến 13 27 48% 16.2
46 My Duyen Cao 13 30 43% 5.9
47 Phương Bò 13 30 43% 16.93
48 Min 4 16 25% 15.5
49 min'ss 1 1 100% 0.82
50 Goô'ss RoôCinantê's 2 3 67% 0.7
51 Quỳnh Lan 2 4 50% 2.5
52 Phạm Tiêu 26 30 87% 16.43
53 Trần Thị Luyên 16 30 53% 12.18
54 Dương ngọc bảo trân 20 26 77% 5.42
55 Thanh Doan 9 30 30% 14.05
56 Hải My 16 29 55% 16.33
57 dangthibehuyen 22 30 73% 19.9
58 nguyễn thị hồng toan 8 30 27% 8.42
59 Hải Lưu 15 29 52% 21.67
60 Trần Chi 10 27 37% 13.93
61 Lò Thị Q.PhưỢng 2 20 10% 5.5
62 Nguyễn Thị Hoa 1 2 50% 1.55
63 Quỳnh Bèo 16 30 53% 39.13
64 Dương Thị Hồng Chúc 14 30 47% 6.57
65 Mei Mei 7 29 24% 2.98
66 Đỗ Thị Phương Thảo 17 26 65% 7.35
67 Trịnh Võ Thị Yến 9 28 32% 4.25
68 Thanh Thủy 5 30 17% 4.1
69 Thu Hoài 12 30 40% 12.02
70 Thai Hoa Nguyen 15 30 50% 10.43
71 Huy Cao Vien 13 30 43% 11.57
72 Hồ Thị Lý 18 30 60% 10.88
73 Ngân Thanh Hồ 15 27 56% 10.63
74 Nguyễn Thanh Minh Phượng 13 30 43% 27.93
75 đặng thị minh ánh 7 30 23% 8.32
76 trần thanh nhàn 10 20 50% 10.18
77 Nhi Lê 17 30 57% 11.9
78 Phan Thanh Thư 17 30 57% 18.78
79 Phê Phê 12 29 41% 23.35
80 Lâm Linh 10 30 33% 1.65
81 Hàn Tử Ân 11 26 42% 12.05
82 Nhung Pascal 9 30 30% 2.28
83 Thang Pham 23 30 77% 11.38
84 Kuro Chan 17 29 59% 20.93
85 Hữu Thanh 15 30 50% 9.15
86 Thi Nhan 7 30 23% 10.65
87 Duyen My 19 30 63% 10.88
88 thienthao 11 30 37% 9.53
89 Park Chanyoel 15 30 50% 9.97
90 Nguyễn Ngọc Hà Trâm 11 30 37% 18.47
91 Jelly Chinh 5 17 29% 10.15
92 bui thi tuong vy 0 0 0% 0.08
93 Quách Kỳ Gia 15 30 50% 17.12
94 phạm thị phương mai 27 30 90% 11.35
95 tunghmmonkey 25 30 83% 9.12
96 Nguyễn Bảo Ngọc 5 30 17% 4.17
97 Nguyễn Thị Lan 6 25 24% 2.67
98 Phương Vy 0 0 0% 0.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 10