Đề thi học kì II môn Sinh lớp 11 - Trường THPT An Nhơn năm 2013 - 2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 14 câu - Số lượt thi : 2617

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tác dụng nào sau đây là của axit abxixic ?

Câu 2: Tác dụng nào sau đây là của gibêrelin ?

Câu 3: Loại chất nào sau đây của cây có liên quan đến sự ra hoa ?

Câu 4: Sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi được sinh ra hoặc nở từ trứng ra được gọi là:

Câu 5: Điều đúng khi nói về chất xitôkinin là:

Câu 6: Quả được hình thành từ :

Câu 7: Giao phấn tiến hóa hơn tự thụ phấn vì :

Câu 8: Sinh trưởng thứ cấp là:

Câu 9: Ở  người, GH là hormon có tác dụng :

Câu 10: Nhận xét nào sau đây là không đúng ?

Câu 11: Lập bảng so sánh các hình thức sinh sản vô tính ở động vật? Vì sao nói trinh sản là hình thức trung gian giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính? 

Câu 12: Vì sao nói thụ tinh kép là một điểm tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở thực vật? 

Câu 13: Dành cho chương trình chuẩn

Trình bày diễn biến quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi ở thực vật hạt kín. Để thúc đẩy hay kìm hãm quả chín người ta sử dụng biện pháp gì? 

Câu 14: Dành cho chương trình nâng cao

 Thế nào là sinh sản vô tính ở thực vật? Ghép cành có phải là một hình thức sinh sản vô tính không? Nêu ưu – nhược điểm của sinh sản vô tính ở thực vật. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nhung Phan 8 10 80% 2.95
2 Trần Quốc Tiệp 2 3 67% 0.73
3 Hương Ly 8 10 80% 1.82
4 Đặng Hồng Liên 6 10 60% 5.52
5 Lại Tiến Minh 1 1 100% 1.47
6 DŨ VĂN NGÂN 5 10 50% 21.1
7 Tuấn Tiền Tỉ 8 10 80% 7.28
8 Điền Thị Kim Anh 7 10 70% 9.12
9 Dung Vũ 5 10 50% 3.22
10 Như Phương Hồ 6 10 60% 5.13
11 Hải Trương 1 8 13% 8.65
12 Một Lít Nước Mắt 8 10 80% 45.23
13 Phạm Thị Thu Uyên 4 10 40% 8.38
14 Lê Thị Thanh Hằng 8 8 100% 12.73
15 Huyền Nguyễn 9 10 90% 7.93
16 Hồng Ngọc 4 10 40% 2.37
17 Lương Trần Lan Anh 6 10 60% 5.98
18 Miiu Chảnh's 7 10 70% 7.55
19 Minh Man 6 10 60% 3.52
20 Hương Nhài 6 10 60% 7.05
21 đỗ hoàng thuấn 4 10 40% 6.38
22 lê quang huy 4 10 40% 10.53
23 Phương Naiver 0 0 0% 0.3
24 Bùi Thuỳ Linh 3 10 30% 2.25
25 Vi Cucai 6 10 60% 6.05
26 Phan thuý 7 10 70% 3.92

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11