Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lại Tiến Minh

  • Trường THPT Thanh Ba - Phú Thọ
  • 8075

Cấp độ thành viên

10
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 34 91%
Môn Lí lớp 12 0 4 50%
Môn Hóa lớp 12 3085 862 74%
Môn Sinh lớp 12 4980 1576 79%
Tổng cộng: 8065 2476 77%

Comment giao lưu với Lại Tiến Minh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com