Đề thi kiểm tra học kì I Môn Sinh học 11 trường THPT Nghĩa Minh - Nam Định năm 2013-2014

Thời gian thi : 45 phút - Số câu hỏi : 24 câu - Số lượt thi : 2320

Click vào đề thi     Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào?

I. Năng lượng là ATP

II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất

III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi

IV. Enzim hoạt tải (chất mang)

Câu 2: Nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ từ dưới lên, do nguyên nhân nào?

Câu 3: Dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng vì

Câu 4: Các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được là:

Câu 5: Quang hợp ở thực vật

Câu 6: Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là

Câu 7: Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là:

Câu 8: Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhiđrat là:

Câu 9: Quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật, trải qua các giai đoạn:

Câu 10: Cơ sở khoa học của việc bơm CO2 vào buồng bảo quản quả, củ, hạt là:

Câu 11: Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở

Câu 12: Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?

Câu 13: Ở sâu bọ, sự trao đổi khí diễn ra ở

 

Câu 14: Ở người trưởng thành, thời gian mỗi chu kỳ hoạt động của tim trung bình là:

Câu 15: Hệ dẫn truyền tim hoạt động theo trật tự nào?

Câu 16: Loài động vật nào sau đây co cơ quan trao đổi khí hiệu quả nhất?

Câu 17: Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động vật nhai lại:

1. VSV cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng tiết enzim xenlulaza tiêu hoá xenlulozơ; tiêu

hóa các chất hữu cơ khác trong tế bào thực vật thành chất hữu cơ đơn giản.

2. VSV cộng sinh giúp động vật nhai lại tiêu hoá prôtêin và lipit trong dạ múi khế.

3. VSV cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non, trở thành nguồn cung cấp

prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại.

Câu 18: Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

Câu 19: Câu 20. Đề thi kiểm tra học kì I Môn Sinh học 11 sở GDĐT Nam Định năm 2013-2014

Sự khác nhau cơ bản về quá trình tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và thú ăn thực

vật là:

I. Thú ăn thịt xé thịt và nuốt, thú ăn thực vật nhai, nghiền nát thức ăn, một số loài nhai lại

thức ăn.

II. Thú ăn thịt tiêu hóa chủ yếu ở dạ dày nhờ enzim pepsin, thú ăn thực vật tiêu hóa chủ

yếu ở ruột non nhờ enzim xenlulara.

III. Thú ăn thực vật nhai kĩ hoặc nhai lại thức ăn, vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và

manh tràng tham gia vào tiêu hóa thức ăn.

IV. Thú ăn thịt manh tràng không có chức năng tiêu hóa thức ăn

Câu 20: Trong cơ chế duy trì đường huyết, bộ phận thực hiện là:

Câu 21: Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát, lưỡng cư?

Câu 22: Chu trình cố định CO2 ở thực vật C4 diễn ra ở đâu?

Câu 23: Nước được vận chuyển từ tế bào lông hút vào mạch gỗ của rễ theo con đường nào?

Câu 24: Trong điều kiện nắng hạn, cây xương rồng đóng, mở khí khổng như thế nào?.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Phạm Thanh Nga 13 20 65% 11.88
2 minhthupham 9 23 39% 8.23
3 Mạnh Nguyên Nguyễn Hoàng 17 24 71% 8.2
4 Phạm Thị Hoa Sen 13 21 62% 10.62
5 Ngọc Ánh 12 24 50% 24.98
6 Thảo Vy 10 20 50% 7.12
7 Nguyễn Văn Trường 18 24 75% 23.53
8 Pṟôtȅmin Hiếu 11 23 48% 8.62
9 Phạm Thu Hằng 14 23 61% 10.48
10 Võ Thành Văn 9 16 56% 8.58
11 Nguyễn Thái Bảo 18 24 75% 7.42
12 Phan Thiên Hoàng Nhi 17 24 71% 8.47
13 Lý Minh Minh 1 1 100% 0.37
14 Le Van 1 1 100% 1.57
15 Vũ Kim Ngân 15 24 63% 18.38
16 Nguyễn Thanh Minh 6 8 75% 3.95
17 Tú Cẩm 15 24 63% 7.28
18 Lê Thị Thành 15 20 75% 24.52
19 ʚïɞ Xíu ʚïɞ 16 24 67% 13.67
20 Long Irl 12 24 50% 9.22
21 Trái Tim Có Nắng 1 1 100% 1.45
22 Sơn Nguyễn 12 24 50% 9.58
23 Hương Nhu 10 24 42% 7.35
24 Samson Vileage 12 15 80% 3.82
25 phạm thùy linh 12 24 50% 5.83
26 Giáo viên hỗ trợ Sinh - Vũ Hường 0 0 0% 0.08
27 Nguyễn Luân 11 24 46% 11.38
28 Người Thích Đùa 9 20 45% 12.5
29 Nam Tesbs 17 24 71% 8.67
30 Phan Thị Thu Thủy 16 24 67% 17.03
31 Dương Hoàng Anh 13 24 54% 7.92
32 Tùng Lâm 16 24 67% 17.3
33 NGuyen Van Luan 17 24 71% 12.43
34 Hổng Có Bít 20 24 83% 8.77
35 Hồng Nhung 9 23 39% 8.62
36 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 16 24 67% 20.22
37 nguyễn ngân 11 23 48% 8.97

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 11