Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Giáo viên hỗ trợ Sinh - Vũ Hường

  • - Hà Nội
  • 465
  • "Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại"

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 1 7 29%
Môn Lí lớp 12 -2 21 38%
Môn Hóa lớp 12 -65 43 23%
Môn Sinh lớp 12 521 3404 48%
Môn Anh lớp 12 0 1 0%
Tổng cộng: 455 3476 48%

Comment giao lưu với Giáo viên hỗ trợ Sinh - Vũ Hường

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com