Đề thi thử đại học môn Địa lí khối C năm 2014 - đề số 1 - tỉnh Ninh Bình

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 1571

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trình bày các bộ phận hợp thành vùng biển nước ta.

Câu 2: Trình bày những thế mạnh và hạn chế về tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với

sự phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta.

Câu 3: Nêu các biện pháp bảo vệ tài nguyên đất ở nước ta.

Câu 4: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động sản xuất và đời sống ở nước ta?

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm tại Huế và thành phố Hồ Chí Minh

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

Nhiệt độ trung bình các tháng trong năm

(Nguồn SGK Địa lí 12 Nâng cao)

Câu 5: Trình bày đặc điểm thiên nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Nêu ảnh hưởng của địa hình tới sông ngòi của vùng?

Câu 6: Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lí? Trình bày chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động ở nước ta.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 pham hong son 0 0 0% 0.65
2 Pé Bi 0 0 0% 4.78
3 hanguyen 0 0 0% 0.7
4 Nguyễn Tân 0 0 0% 1.9
5 Nguyễn Phước Hải 0 0 0% 1.13
6 Chính Lâm 0 0 0% 0.25
7 Minh Chuẩn 0 0 0% 3.3
8 Ngan Nguyen 0 0 0% 3.32
9 Huỳnh Huỳnh 0 0 0% 1.03
10 hoàng thế hùng 0 0 0% 12.22
11 Dương Hưng 0 0 0% 0.62
12 San San 0 0 0% 7.55
13 Tram Truong 0 0 0% 1.57
14 TaeMin 0 0 0% 0.55
15 nguyễn hà 0 0 0% 1.67
16 Hai Long 0 0 0% 8.57
17 ngo phan cong duc 0 0 0% 0.25
18 Lam Tu Dau 0 0 0% 0.17
19 Luong Ba Quyen 0 0 0% 3.32
20 Vàng Hít Le 0 0 0% 1.03
21 Trang Hạ 0 0 0% 23.55
22 lengoctrong 0 0 0% 0.72
23 Gin Bùi 0 0 0% 0.48

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12