Đề thi thử đại học môn Địa lí trường THPT Lạc Long Quân - Hòa Bình - đề số 2

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 2013

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: 1. Trình bày những điểm khác nhau về địa hình giữa vùng núi Đông Bắc và vùng núi Tây Bắc?

2. Nêu các phương hướng giải quyết việc làm nhằm sử dụng hợp lí nguồn lao động ở nước ta?

Câu 2: 1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển thủy sản ở nước ta?

2. Vì sao công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm lại trở thành công nghiệp trọng điểm ở nước ta hiện nay?

Câu 3: Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của nước ta phân theo vùng (đơn vị: tỉ đồng)

1. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện  quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng của nước ta năm 2000 và năm 2005?

2. Từ biểu đồ đã vẽ, nhận xét cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp?

3. Giải thích vì sao Đông Nam BỘ là vùng có công nghiệp phát triển mạnh nhất nước ta?

Câu 4: Phân tích thế mạnh khai thác và chế biến khoáng sản ở trung du và miền núi Bắc Bộ. Những khó khăn trong khai thác khoáng sản của vùng?

Câu 5: Phân tích khả năng và thực trạng sản xuất lương thực ở đồng bằng sông Cửu Long

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 hoangtrinh 0 0 0% 1.37
2 Lê Thị Thu Thủy 0 0 0% 0.57
3 dohoangtrai 0 0 0% 1.53
4 duong tuan anh 0 0 0% 4.9
5 bui khoa huan 0 0 0% 2.02
6 Hoang Tuan 0 0 0% 24.37
7 QuânQủyQoái 0 0 0% 0.05
8 vietlong 0 0 0% 20.72
9 vietlong 0 0 0% 0.45
10 Trang Hạ 0 0 0% 0.78
11 le anh phuong 0 0 0% 0.67
12 ha.bich 0 0 0% 1.47
13 Pzo Pra 0 0 0% 0.72

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12