Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên le anh phuong

  • Trường THPT Lương Thúc Kỳ - Quảng Nam
  • 397

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 9 46 37%
Môn Sinh lớp 12 378 350 69%
Môn Địa lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 387 396 66%

Comment giao lưu với le anh phuong

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com