Đề thi thử đại học môn Lý - đề số 28

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 60 câu - Số lượt thi : 176

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hai dao động điều hòa cùng tần số luôn luôn ngược pha nhau khi:

Câu 2: Trong phương trình giao động điều hòa x = Asin(\omegat + \varphi0), các đại lượng \omega, \varphi0, (\omegat + \varphi0) là những đại lượng trung gian cho phép xác định:

Câu 3: Một con lắc có khối lượng m = 0,5g, chu kì T = 2\pi/5. Biết rằng khi t = 0 con lắc ở vị trí biên độ góc \alpha0 (có cos\alpha0 = 0,99). Phương trình dao động ở vị trí biên của con lắc là:

Câu 4: Con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m = 50g treo vào đầu một sợi dây dài \l = 1m, ở một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,81m/S2. Bỏ qua ma sát. Chu kỳ dao động của con lắc là:  

Câu 5: Chiều dài con lắc \l = 1m, khối lượng quả cầu là m = 50g, lấy gia tốc trọng trường g = 9,81m/S2. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng sao cho góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng là \alpha0 < 300. Thả cho con lắc dao động. Bỏ qua ma sát. Vận tốc của quả cầu tại vị trí \alpha = 80 là:

Câu 6: Con lắc đơn có chiều dài \l = 1m, khối lượng quả cầu là m =50g, được kéo ra khỏi vị trí cân bằng  sao cho góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng là \alpha0 < 300. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,81m/s2. Thả cho con lắc dao động. Bỏ qua ma sát. Lực căng của sợi dây  treo tại các vị trí có li độ góc \alpha = 80 là:

Câu 7: Với hình vẽ trên hình 7.1, biết rằng biên độ a = 2cm và khoảng thời gian giữa hai thời điểm kế tiếp nhau t1 và t2 là 0,3s. Vận tốc của điểm N ở thời điểm t2 là:

Câu 8: Một sóng cơ lan truyền trên phương truyền sóng với vận tốc 40 cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền sóng đó là u0 = 2sin2\pit(cm). Phương trình sóng tại điểm M trước và cách điểm O 10cm là:

Câu 9: Sóng dừng là

Câu 10: Một sóng âm lan truyền trong không khí với vận tốc 350m/s, có bước sóng 70cm. Tần số sóng là

Câu 11: Cho điện trở R, ống dây có độ tự cảm L với r = 0, tụ điện có điện dung C. Lần lượt mắc mỗi phần tử đó vào hai cực nguồn điện xoay chiều có u = 25cos1000\pit thì thấy cường độ hiệu dụng qua từng phần tử đều bằng I = 50mA. Hỏi kết quả nào dưới đây SAI.

Câu 12: Một mạch điện mắc như hình vẽ 7.2. R là điện trở hoạt động, C là điện dung của tụ. Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều hình sin có tần số 50Hz vào hai đầu M và N ta thấy ampe kế chỉ 0,5A, Vôn kế V1 chỉ 75V; V2 chỉ 100V. Điện trở có giá trị là

Câu 13: Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C. Biết rằng cường độ hiệu dụng trong đoạn mạch đo được là 0,5 A, hiệu điện thế hai đầu điện trở là UR = 75V và hai đầu tụ VC = 100V; tần số f = 50Hz. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch sẽ là:

Câu 14: Công thức nào dưới đây diễn tả ĐÚNG với máy biến thế không bị hao tổn năng lượng (tỉ số truyền biến thế)?

Câu 15: Một máy phát điện xoay chiều có một cặp cực phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50Hz. Nếu máy có 6 cặp cực cùng phát ra dòng điện xoay chiều tần số 50Hz thì trong một phút rôto quay được bao nhiêu vòng?

Câu 16: Cuộn dây rôto của máy dao điện có điện trở  R = 6\Omega gồm 100 vòng dây có diện tích trung bình S = 20cm2. Rôto quay đều với tần số góc \omega = 31rad/s trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,35T. Khi mạch ngoài gồm L và C có tổng trở  là Z = 8\Omega thì

Câu 17: Chọn câu trả lời đúng trong các câu dưới đây ( hình 7.3)

Câu 18: Chọn câu sai trong các câu sau

Câu 19: Khung dao điện có thể cộng hưởng trong dải bước sóng từ 100m đến 2000m. Khung này gồm cuộn dây và một tụ phẳng có thể thay đổi khoảng cách giữa hai bản tụ. Với dải sóng mà khung cộng hưởng được thì khoảng cách giữa hai bản tụ thay đổi là

Câu 20: Khái niệm nào nêu ra dưới đây là cần thiết cho việc giải thích  hiện tượng quang điện và hiện tượng phát xạ nhiệt electrôn?

Câu 21: Khi người ta chiếu một chùm sáng lên tấm kim loại được đánh bóng có công thoát A. Hiện tượng quang điện xảy ra, nếu:

Câu 22: Chọn câu đúng trong các câu sau:

Câu 23: Dung dịch fluorêxin hấp thụ ánh sáng có bước sóng \lambda = 0,45\mum và phát ra ánh sáng có bước sóng \lambda' = 0,50\mum. Người ta gọi hiệu suất phát quang là tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng hấp thụ trong cùng thời gian

Câu 24: Khi nguyen tử Hyđrô chuyển từ quỹ đạo M về L thì

Câu 25: Tìm câu đúng trong các câu dưới đây:

Câu 26: Hạt nhân nguyên tử ôxy có cấu tạo _{16}^{8}\textrm{O}, trong đó

Câu 27: Tia \beta- là:

Câu 28: Một nguồn phóng xạ phát ra tia \alpha và \beta- đựng trong vỏ bọc bằng chì, trong trường hợp được mô tả trong hình 7.4 thì:

Câu 29: 238U phân rã thành 206Pb với chu kì bẫn T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 mg 238U và 2,135mg 206Pb. Giả sử khối đá lúc mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện nay là:

Câu 30: Chọn cau sai:

Câu 31: Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao động với các phương trình là: x= 2\sqrt{3} cos (2\pit + \frac{\pi }{3}) cm, x= 4cos (2\pit + \frac{\pi }{6}) cm và  x3 = 8cos(2\pit - \frac{\pi }{2}) cm. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động lần lượt là:

Câu 32: Điện năng ở một trạm phát diệnđược truyền đi với một hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H = 80%. Biết công suất truyền tải không đổi. Muốn hiệu suất truyền tải đạt 95% thì ta phải:

Câu 33: Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m =200g, lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 80N/m; đặt trên mặt sàn nằm ngang. Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng đoạn 3cm và truyền cho nó vận tốc 80cm/s. Cho g = 10m/s2. Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau khi thực hiện được 10 dao động vật dừng lại. hệ số ma sát giữa vật và sàn là

Câu 34: Nguyên tử Hidrô ở trạng thái cơ bản được kích thích và có bán kính quỹ đạo tăng lên gấp 9 lần. Các chuyển dời quỹ đạo có thể xảy ra là:

Câu 35: Xét một sóng cơ truyền trên dây đàn hồi, khi ta tăng gấp đôi biên độ của nguồn sóng và gấp ba tần số sóng thì năng lượng sóng tăng lên gấp

Câu 36: Trong những phát biểu dưới đây, phát biểu chính xác là:

Câu 37: Vận tốc của các electron quang điện thoát khỏi bề mặt một tấm kim loại phẳng sẽ có hướng:

Câu 38: Trong các tia \alpha\gamma\beta, tia ion hóa môi trường mạnh nhất là

Câu 39: Hai câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Các sao đều hình thành từ tinh vân. Có thể có tinh vân hình thành từ sao

Câu 40: Côban phóng xạ _{60}^{27}\textrm{Co} được sử dụng rộng rãi trong y học và kĩ thuật, vì nó phát xạ tia \gamma và có thời gian bán rã T = 5,7 năm. Để độ phóng xạ H0 của nó giảm xuống e lần (e là cơ số của loga tự nhiên ln) thì phải cần khoảng thời gian là

Câu 41: Phản ứn tổng hợp các hạt nhân nhẹ xảy ra:

Câu 42: Mômen quán tính của một vật là đại lượng

Câu 43: Một viên bi ve chuyển động trên đường tròn theo phương trình tọa độ góc: \varphi = 3t2 + 2t +4 ( \varphi tính theo rad/s và tính t theo s). Góc quét sau 3s kể từ khi bắt đầu chuyển động là

Câu 44: Phương trình tọa độ góc của một vật chuyển động trên quỹ đạo tròn có dạng: \varphi = 3t2 + 2t +4 (rad). Vận tốc góc ở thời điểm t = 3s kể từ khi bắt đầu chuyển động là

Câu 45: Bán kính quỹ đạo tròn của vật là R = 1,5m. Biết rằng: phương trình tọa độ góc của chuyển động này có dạng: \varphi = 3t2 + 2t +4 (rad). Giá trị của gia tốc tại thời điểm t = 3s kể từ khi vật bắt đầu chuyển động là:

Câu 46: Một bánh đà bằng thép có đường kính 2m, khối lượng 20kg, quay đều có momen quán tính đối với trục quay qua tâm của bánh đà: I = 10kg.m2. Khối lượng bánh đà là:

Câu 47: Bánh đà của một tua bin có đường kính 2m, khối lượng 20 kg, quay đều 900 vòng/phút quanh một trục nằm ngang qua tâm của bánh ở độ cao 2,05m so với mặt đất. Vận tốc dài tại 1 điểm trên vành bánh đà là:

Câu 48: Một bánh hình trụ đặc đường kính 2m, quay đều 900 vòng/phút quanh một trục nằm ngang qua tâm của bánh ở độ cao 2,05m so với mặt đất. Biết rằng momen quán tính đối với trục quay qua tâm của bánh: I = 10kg.m2. Khi đang quay thì ở điểm cao nhất có một mảnh thép nhỏ bị bắn khỏi bánh đà. Độ lớn vận tốc của mảnh đó khi nó chạm đất tại điểm M là:

Câu 49: Con lắc lò xo nằm ngang gồm một lò xo có khối lượng không đáng kể có một đầu cố định, đầu còn lại mang một hòn bi nặng. Nhờ một thanh ngang xuyên qua rãnh của hòn bi mà hệ dao động được. Ở vị trí đứng yên cân bằng, hòn bi chịu tác dụng của các lực

Câu 50: Một vật dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc của vật tại vị trí cân bằng có độ lớn là vmax = 62,8cm/s và gia tốc cực đại có độ lớn là amax = 4m/s2. Lấy \pi2 = 10. Biên độ và chu kì dao động là:

Câu 51: Một con lắc đơn hiều dài \l = 1m dao động điều hòa có biên độ góc \alpha = 30 Nếu ở vị trí cân bằng có đặt một tấm thép được giữ cố định thì hiện tượng sẽ xảy ra đối với con lắc là:

Câu 52: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc _{\lambda _{1}} = 0,4 \mum và _{\lambda _{2}} = 0,7 \mum (đỏ) qua hai khe hẹp _{S_{1}} và _{S_{2}}. Cho _{S_{1}}_{S_{2}} = a =2mm, khoảng cách từ hai khe đến nguồn là D = 2m. Quan sát giao thoa trên khoảng cách AB =2cm (A và B đối xứng nhau qua tâm O của màn E). Độ rộng khoản vân là

Câu 53: Muối phóng xạ là muối NaCl trong đó thay cho đồng vị thông thường không phóng xạ là đồng vị phóng xạ _{Na_{24}} có chu kì bán rã T = 15h. Có 10g muối NaCl chứa ^{10^{-6}} muối phóng xạ, biết Cl = 35,5. Độ phóng xạ ban đầu _{H_{0}} của muối đó là

Câu 54: Một nguồn sáng đơn sắc S cách hai khe Iâng 0,1 mm phát ra một bức xạ đơn sắc có bước sóng \lambda = 0,6 \mum. Hai khe cách nhau a = 2mm, màn cách hai khe 2m. Khoảng vân và số vân sáng quan sát được trên giao thoa trường có bề rộng L = 25,8mm sẽ là

Câu 55: Chiếu bức xạ điện từ có bước sóng \lambda = 0,546\mum lên bề mặt kim loại dùng làm ca tốt của một tế bào quang điện thu được dpngf  bão hòa có cường độ _{I_{0}} = 2.^{10^{-3}} A. Công suất của bức xạ điện từ là 1,515W. Biết vận tốc ban đầu cực đại của các êlectrôn quang điện là 4,1.^{10^{5}} m/s. Công thoát êlectrôn ra khỏi kim loại là

Câu 56: Muốn đo trực tiếp vận tốc ánh sáng trong chân không, người ta dùng phương pháp lăng kính quay. Khi đó ánh sáng sẽ truyền đi trong một ống có chiều dài \l = 1,6 km (ống được hút chân không). Số lần ánh sáng truyền đi và quay ngược trở lại trong ống đó là n = 10. Hỏi tần số quay của lăng kính phải bằng bao nhiêu, nếu vận tốc của ánh sáng đo được bằng c = 299.774km/s. (Biết k = 1, 2, 3...)

Câu 57: Một vật dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A. Tốc độ trung bình lớn nhất của vật thực hiện được trong khoảng thời gian \frac{2T}{3} là:

Câu 58: Chọn câu đúng. Pin quang điện là nguồn điện trong đó:

Câu 59: Một điện trở hoạt động R mắc nối tiếp với tụ điện C. Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều hình sin có tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch đo được là 0,5A. Biết rằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là 100V. Điện dung C của tụ điện có giá trị là:

Câu 60: Một vật nặng lăn không trượt trên đường tròn được mô tả bằng phương trình tọa độ góc: \varphi = 3^{t^{2}} + 2t ( \varphi tính theo rad/s và tính t theo s). Góc quét sau 3s kể từ khi bắt đầu chuyển động là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 50 50 100% 1.87
2 tuan ho 29 50 58% 72.7
3 HOÁ HỌC 1 1 100% 0.03
4 Tran Nhat Minh 1 2 50% 94.2
5 Pzo Pra 15 50 30% 19.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12