Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thành Tâm

Cấp độ thành viên

16
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 128 121 66%
Môn Lí lớp 12 4382 2374 95%
Môn Hóa lớp 12 5841 2796 99%
Môn Sinh lớp 12 1719 940 95%
Môn Anh lớp 12 4853 2599 96%
Tổng cộng: 16923 8830 96%

Comment giao lưu với Nguyễn Thành Tâm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com