Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thành Tâm

Cấp độ thành viên

16
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 128 121 66%
Môn Lý 4382 2374 95%
Môn Hóa 5841 2796 99%
Môn Sinh 1719 940 95%
Môn Tiếng Anh 4853 2599 96%
Tổng cộng: 16923 8830 96%

Comment giao lưu với Nguyễn Thành Tâm

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com