Đề thi thử đại học môn Lý đề số 31

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 61 câu - Số lượt thi : 171

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Đối với các dao đọng tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn nhất mà sau đó trạng thái dao động của vật lặp lại như cũ, được gọi là

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Asin(ωt + \varphi _{0}). Hệ thức liên hệ giữa biên độ A, li tâm x, vận tốc góc ω và vân tốc v có dạng  

Câu 3: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x=4cos(πt+\frac{\pi }{2}) (cm). Vận tốc cực đại của vật là:

Câu 4: Một dao động điều hòa được mô tả bởi phương trình : x=4cos(πt+\frac{\pi }{6}) (cm). Gia tốc cực đại của vật là:

Câu 5: Để hai sóng kết hợp giao thao triệt tiêu nhau thì chúng phải có

Câu 6: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt chất lỏng với hai nguồn o_{1}o_{2} có cùng phương trình doa động u_{0}=2sin20\pi t(cm) đặt cách nhau o_{1}o_{2} = 15cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là v=60cm/s. Số điểm trên o_{1}o_{2}  có dao động cực đại sẽ là

Câu 7: Hình vẽ 10.1 cho thấy các đường không dao động sinh ra do giao thoa của hai nguồn kết hợp S_{1}S_{2}. Khoảng cách d giữa hai đường dao động yếu ngoài cùng dọc S_{1}S_{2}

Câu 8: Một nguồn âm tiến lại gần người quan sát với tốc độ không đổi. Hiện tương Doppler biểu hiện trên cơ sở

Câu 9: Một dây đàn dài l=0,6cm được kích thích phát ra âm La có tần số f=220Hz với 4 nút sóng dừng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây

Câu 10: Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều được định nghĩa theo công thức

Câu 11: Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng

Câu 12: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm day có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C, Khi dòng điện có tần số góc \frac{1}{\sqrt{LC}} chạy qua đoạn mạch thì hệ số công suất của đoạn này

Câu 13: Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm L. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R và cuộn cảm L là U_{R}=40V và U_{L}=30V . Hiệu điện thế hiệu dụng U ở hai đầu đoạn mạch trên có giá trị là

Câu 14: Cho đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung C=\frac{1}{5\pi }10^{-2}F . Đặt vào hai đầu đoạn mạch đó hiệu điện thế xoay chiều  u=5­√2sin(100π) (V). Biết chỉ số của vôn kế ở hai đầu điện trở R là 4V. Cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị là

Câu 15: Cơ sở hoạt động của máy biến thế là gì?

Câu 16: Một tụ điện 10 bản giống hệt nhau lắp xen kẽ nhau, diện tích phần đối diện của mỗi bản là S=3,14 cm2, khoảng giữa 2 bản kế nhau là 0,5cm chứa đầy không khí. Tụ điệntrên được mắc với cuộn cảm có L=5mH tạo thành mạch dao đông. Bước sóng mà mạch dao động này thu được là

Câu 17: Gọi I_{0} là giá trị dòng điện cực đại , U_{0} là hiệu điện thế cực đại, trên hai bản tụ trong một mạch doa động LC. Công thức liên hệ giữa I_{0}U_{0}.

Câu 18: Chọn câu SAI trong các câu dưới đây:

Câu 19: Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng

Câu 20: Trong thí nghiệm Iâng về giao thao ánh sáng, ta đo được khoảng vân là 1,12.10^{3}\mu m. Xét hai điểm M và N cùng một phía với vân sáng chính giữa O, OM=0,56.10^{4}\mu m  và  ON=1,288.10^{4}\mu m. giữa M, N có

Câu 21: Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch hấp thụ là:

Câu 22: Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rownghen và tia gamma đều là

Câu 23: Tia Rownghen với phổ vạch đặc trưng xuất hiện là do

Câu 24: Chiếu sáng các khe Iâng bằng nguồn sáng có bước sóng \lambda =0,06\mu m ta thu được trên màn ảnh một hệ vân mà khoảng cách giữa 6 vân sáng kế tiếp là 2,5mm. Nếu thay thế nguồn sáng đơn sắc khác thì thấy hệ vân có khoảng cách giữa 10 vân tối kề nhau kể từ vân trung tâm bằng 3,6mm. Bước sóng và màu của nguồn sáng thứ hai là:

Câu 25: Chọn câu ĐÚNG trong các câu sau:

Câu 26: Điện trở của một quang phổ có đặc điểm

Câu 27: Trong phổ phát xạ của nguyên tử hyđro thì

Câu 28: Trạng thái dừng là

Câu 29: Tại thời điểm ban đầu có 1,2g _{86}^{222}\textrm{Rn} . Radon là chất phóng xạ có chu kì rã T=3,6 ngày. Sau thời gian t-1,4T số nguyên tử _{86}^{222}\textrm{Rn}  còn lại là

Câu 30: Dùng hạt α bắn vào hạt nhân nitơ đang đứng yên. Hạt nhân X được sinh ra kèm theo một proton. Viết phương trình phản ứng đó là hạt nhân của nguyên tử nào?

Câu 31: Điều nào sau đây là SAI khi nói về nguyên tắc phát và thu sóng điện từ?

Câu 32: Một con lắc lò xo mà quả cầu nhỏ có khối lượng 500g dao động điều hòa với cơ năng 10 (mJ). Khi quả cầu có vận tốc 0,1 m/s thì gia tốc của nó là  -√3 m/s2 . Độ cứng của lò xo là:  

Câu 33: Một con lắc đơn có dây treo dài l=0,4m và khối lượng vật nặng là m=200g. Lấy g=10 m/s ; bỏ qua ma sát. Kéo con lắc để dây treo lệch góc α= 600 so với phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng của dây treo bằng 4N thì vận tốc của vật là:

Câu 34: Một proton có vận tốc \overrightarrow{v} bắn vào nhân bia đứng yên _{3}^{7}\textrm{Li}. Phản ứng tại ra 2 hạt giống hệt nhau mx bay ra với vận tốc có độ lớn bằng v' và cùng hợp phương tới của proton một góc 600 . Giá trị là:

Câu 35: Chỉ ra câu khẳng định sai?

Câu 36: Giả sử sau 3 giờ phóng xạ ( kể từ thời điểm ban đầu) số hạt nhân của một đòng vị phóng xạ còn lại bằng 25% số hạt nhân ban đầu. Chu ký bán rã đồng vị phóng xạ đó bằng

Câu 37: Trong thí nghiệm giao thao I âng nếu tiến hàng trong không khí sau đó làm trong nước chiết suất 4/3 thì hệ vân trên màn sẽ thay đổi như thế nào?

Câu 38: Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó L=\frac{1}{\pi }H, C=\frac{10^{-3}}{6\pi }F . Người ta đặt vào 2 đầu mạch điện hiệu điện thế xoay chiều u=200√2 cos (100πt) V thì công suất tiêu thụ của mạch là 400W. Điện trở của mạch có giá trị là:

Câu 39: Các thiên hà càng xa chúng ta thì

Câu 40: Mặt trời của chúng ta là

Câu 41: Cho một proton có động năng Wp = 1,46Me bắn vào hạt Li đang đứng yên làm sinh ra hai hạt nhân _{2}^{4}\textrm{H} có cùng động năng. Năng lượng tỏa ra của phản ứng thì:

Câu 42: Khi cho proton có động năng Wp = 1,46 Me bắn vào hạt nhân Li đang đứng yên làm sinh ra hai hạt nhân _{2}^{4}\textrm{H} có cùng động năng. Giả sửa phản ứng hạt nhân trên tiếp diễn một thời gian và lượng khí được tạo thành 10 cm3ở đ.k.t.c. Cho biết mLi = 7,0142u; mx = 4,0015u; mp =1,0073u; lu=931MeV/c3 ; e=1,6.10-19C. Năng lượng đã tỏa ra là:

Câu 43: Một bánh đà có dạng hình trụ đặc có khối lượng M=10kg, bán kính R =20cm, đang ở trạng thái nghỉ thì chịu tác dụng 1 momen có độ lớn 30N.m. Sau đó 10s bánh đà quay được 1 góc φ bằng

Câu 44: Một khung bằng đây thép hình tam giác đều mỗi cạnh có khối lượng m và chiều dài l, đứng yên được trên bàn tại đỉnh A nhờ dây phương thẳng đứng tại đỉnh B. Cạnh AB của khung nghiêng 300 so với phương năm ngang. Độ lớn của lực căng của dây treo là:

Câu 45: Một ròng rọc có bán kính R=5cm có thể quay quanh một trục nằm ngang với momen quán tính I=2,5.10-3 kgm2 . Cuốn đầu một sợi dây vào ròng rọc và buộc đầu kia của dây vào hòn bi có trọng lượng P=30N thì ròng rọc sẽ quay với vận tốc góc bằng bao nhiêu khi bòn bi chạm đất, nếu lúc đầu nó ở cách mặt đất 2m?

Câu 46: Một ròng rọc có bán kính R=5cm có thể quay quanh một trục nằm ngang với momen quán tính I=2,5.10-3 kgm2 . Cuốn đầu một sợi dây vào ròng rọc và buộc dầu kia kéo một lực theo phương ngang có độ lớn F=10N, thì sau khi kéo dây được 2m với vận tốc góc ω của ròng rọc là

Câu 47: Một vành vo lăng có đường kính 60cm, khối lượng m=1960kg được xem là phân bố đều trên vành. Momen quán tính của vô lăng đối với trục quay qua tâm của nó là:

Câu 48: Một mảnh kim loại có đường kính 60cm, khối lượng m=11960kg được xem là phân bố đều trên vành có thể quay quanh trục đi qua tâm vành. Vành đang quay với vận tốc 300vg/ph thì bị hãm bởi moomen lực làm vận tốc giảm xuống còn 297 vòng/phút. Công của moomen lực hãm là:

Câu 49: Một bánh đà có đường kính 60cm, khối lượng m=1960kg phân bố dều trên vành của nó. Bánh đà có thể quay quanh trục đi qua tâm. Bánh đà đang quay với vận tốc 300vg/ph thì bị hãm bởi momen lực và sau 4 phút thì ngừng lại. Công suất trung bình của bánh đà trong thời gian đó là:

Câu 50: Vật dao động điều hòa phương trình có dạng: x=4cos(πt+π/2)(cm). Biểu thức của gia tốc của vật là:

Câu 51: Một có lắc đơn chiều dài l=1m dao động điều hòa có biên độ góc α=300 . Phía dưới điểm treo O trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh bị đóng chắc vào điểm O' cách O một đoạn OO'=50cm sao cho con lắc vấp đinh khi dạo động. Chu kì dao động của con lắc có thể là:

Câu 52: Tần số dao động riêng của mạch LC được xác định bởi

Câu 53: Ba vạch có bước sóng dài nhất trong dãy Laiman của quang phổ hydro là: \lambda _{1}=0,121568\mu m , \lambda _{2}=0,10257\mu m\lambda _{3}=0,09754\mu m. Khu nguyên tử hydro bị kích thích sao cho êlectrôn chuyển lên quỹ đạo N thì nguyên tử có thể phát ra các bức xạ ứng với những vạch nào trong dãy Banme?

Câu 54: Khi mắc một cuộn dây vào hiệu điện thế xoay chiều 12V, 50Hz thì dòng điện qua cuộn dây có cường độ hiệu dụng 0,3A và lệch pha so với hiệu điện thế ở hai đầu cuộn dây là 600 . Giá trị của tổng trở, điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây sẽ là:

Câu 55: Giới hạn quang điện của xêdi là 0,65 µm. Khi chiếu bằng ánh sáng tím có \lambda =0,4\mu m. Vận tốc e bắn ra là bao nhiêu?

Câu 56: Một chiếc thước mét được treo một đầu cho dao động như một con lắc vật lý tịa nơi có gia tốc g=9,8m/s2 . Chu kì dao động của con lắc này là

Câu 57: Một bán cầu đồng chất bán kính r khối lượng m =100g có gắn một vật nhỏ khối lượng m'=7,5g tại điểm A ở sát đầu của mặt phẳng. Biết trọng tâm G của bán cầu nằm trên đường thẳng nối đỉnh S với tâm O của bán cầu và cách O một khoảng OG=3R/8. Khi bắn cầu nằm yên trên mặt bàn, thì mặt phẳng của bán cầu hợp với mặt bàn nằm ngang một góc α bằng

Câu 58: Một bán cầu đồng chất bán kính r khối lượng m =100g có gắn một vật nhỏ khối lượng m'=7,5g tại điểm A ở sát đầu của mặt phẳng. Biết trọng tâm G của bán cầu nằm trên đường thẳng nối đỉnh S với tâm O của bán cầu và cách O một khoảng OG=3R/8. Khi bắn cầu nằm yên trên mặt bàn, thì mặt phẳng của bán cầu hợp với mặt bàn nằm ngang một góc α bằng

Câu 59: Đối với sóng cơ học, vận tốc truyền sóng

Câu 60: Hạt sơ cấp

Câu 61: Tia Rơnghen

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyen huong 20 27 74% 57.85
2 Phạm Thị Bích Thủy 4 4 100% 7.8
3 le huy 1 1 100% 0.28
4 Doan Doan 0 0 0% 3.65

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12