Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Thị Bích Thủy

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 41 35 83%
Môn Lí lớp 12 473 934 64%
Môn Hóa lớp 12 27 355 37%
Môn Sinh lớp 12 152 1193 51%
Môn Anh lớp 12 188 43 67%
Tổng cộng: 881 2560 55%

Comment giao lưu với Phạm Thị Bích Thủy

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com