Đề thi thử đại học môn Toán đề số 10

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 196

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = \frac{x-2}{x-1} (a) Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị (H) của hàm số đã cho. (HS tự làm). (b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình |x-2|=(x-1)log_{2}m

Câu 2: Giải phương trình 2sinx(sin3x + 2sin4x) = \frac{tanx + 2\sqrt{3}cos2x}{tanx + cot2x}

Câu 3: Giải phương trình 10x2 -9x - 8x\sqrt{2x^{2}-3x+1} + 3 =0

Câu 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x\sqrt{2x-x^{2}} và trục hoành.

Câu 5: Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x^{2}(1+y^{2})+y^{2}(1+x^{2})=4\sqrt{xy}\\x^{2}y\sqrt{1+y^{2}}-\sqrt{1+x^{2}}=x^{2}y-x\end{matrix}\right.(x,y ∈ R)

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho tam giác ABC có BC: x-y = 0, diện tích tam giác ABC bằng 8. Tìm tọa độ trung điểm của AC biết rằng M(5;3) là trung điểm của AB.

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d: \frac{x-1}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{2}, d': \frac{x}{-1}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-3}{2} cắt nhau tại I(1;1;1). Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M(0;-1;2) cắt hai đường thẳng d, d' lần lượt tại A và B sao cho tam giác IAB cân tại A.

Câu 8: Trong tất cả các số phức z thỏa mãn |z+1| = | \frac{z+\bar{z}}{2} + 3|, hãy tìm số phức có môđun nhỏ nhất.

Câu 9: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, cho ABC có trực tâm H( -1;-2) và hai đường thẳng d : x +y + 9 = 0, d' : 5x + y +5 =0. Viết phương trình các cạnh của tam giác đã cho, biết rắng A(2; -3), B ∈ d, C ∈ d', đỉnh C có tung độ dương.

Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC vuông cân tại B. Biết rằng A(5;3;-1), C(2;3;-4). Tìm tọa độ đỉnh B biết đỉnh B thuộc (P) : x + y -z -6 =0.

Câu 11: Trong kì thi tuyển sinh đại học, bạn An dự thi hai môn thi trắc nghiệm Vật lí và Hóa học, đề thi của mỗi môn gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 phương án lựa chọn, trả lời đúng mỗi câu được 0,2 điểm. Mỗi môn thi An đều trả lời hết các câu hỏi và chắc chắn đúng 45 câu; 5 câu còn lại An chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để tổng số điểm 2 môn thi của An không dưới 19 điểm.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Pink 9 9 100% 0.27
2 HanaLove 8 9 89% 18.55
3 nguyennhuthoa 4 4 100% 0.9
4 Oriole Nacked Maid 4 9 44% 5.52
5 chuong 0 0 0% 0.83
6 vuonghien 0 0 0% 0.05
7 Cong Tu Ho Tran 6 10 60% 10.28
8 nguyễn thảo 0 0 0% 8.02

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12