Đề thi thử đại học môn Toán đề số 3

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 145

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = \frac{2x-1}{x-1} a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. b) Tìm m để đường thẳng d : y = 3x+m cắt đồ thị (C) tại hai điểm A, B sao cho độ dài AB nhỏ nhất.

Câu 2: Giải phương trình  \frac{tanx+1}{tanx-1}=\frac{1+sin2x}{tanxsin2x}

Câu 3: Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x^{2}-2xy-2x+2y=0\\x^{4}-6x^{2}y-6x^{2}+4y^{2}=0\end{matrix}\right. (x, y\epsilon R)

Câu 4: Tính tích phân I=\int_{0}^{\frac{\prod}{2}}sin4xln(1+cos^{2}x)dx

Câu 5: Trong mặt phẳng (P) cho tam giác đều ABC cạnh bằng a√6. Gọi M là trung điểm của AC và B' là điểm đối xứng với B qua M. Dựng điểm S sao cho SB' =3a và vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H là hình chiếu của M lên SB. Tính thể tích khối chóp H.ABC và góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC).

Câu 6: Cho các số thực x,y thỏa mãn x\sqrt{2-y^{2}} + y\sqrt{2-x^{2}} = 2 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  P=(x+y)^{3} -12(x-1).(y-1)+√xy.

Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy , cho tam giác ABC có trung tuyến và phân giác trong kẻ từ cùng một đỉnh B có phương trình lần lượt là  d1: 2x + y - 3 = 0, d2: x  + y - 2 = 0. Điểm M(2;1) thuộc đường thẳng AB, đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có bán kính bằng √5. Biết đỉnh A có hoành độ dương, hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  d1:\frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{2} , d2\left\{\begin{matrix}x=3+t\\y=7-2t\\z=1-t\end{matrix}\right.. Viết phương trình đường thẳng ∆ cắt d1và dđồng thời đi qua điểm M(3;10;1).

Câu 9: Từ tập hợp A = {0,1,2,3,4,5,6} lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5, gồm 5 chữ số đôi một khác nhau sao cho trong đó luôn có mặt các chữ số 1,2,3 và chúng đứng cạnh nhau.

Câu 10: Trong mặt phẳng với hệ trục Oxy, viết phương trình các cạnh BC và CD của hình chữ nhật ABCD. Biết rằng AB = 2BC, đường thẳng AB đi qua M(-4;3), đường thẳng BC đi qua N(0;9), đường thẳng AD đi qua P(12;-1), đường thẳng CD đi qua Q(18;6).

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm A(-2;1;0), đường thẳng d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2}, và mặt phẳng (P): 3x + 2y - 3z - 2 = 0. Gọi B là điểm đối xứng của A qua d. Tìm tọa độ điểm C trong mặt phẳng (P) sao cho đoạn thẳng BC có độ dài nhỏ nhất.    

Câu 12: Tìm các số phức z, w thỏa mãn z + w = 4 - i và z3 + w3 = 7 + 28i. 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 lethuchang 8 9 89% 43.12
2 nguyennhuthoa 6 7 86% 149.95
3 Tuy Nguyen 5 6 83% 10
4 vuonghien 4 5 80% 90.87
5 Nhật Nguyễn 4 9 44% 0.63
6 Oriole Nacked Maid 1 1 100% 13.58
7 Mai Hà 3 8 38% 48.85
8 Huy Quang Ngô 1 1 100% 0.22
9 Nguyễn Duy Huy 0 0 0% 3.12
10 Nguyễn việt anh 0 1 0% 0.8
11 Tít Tử Tế 0 1 0% 21.67
12 bui cong tu 1 5 20% 0.12
13 thanglq 1 4 25% 0.37
14 Rhienboss 2 9 22% 1.72
15 nguyễn hữu quý 1 9 11% 0.9
16 Le Quang Nhat Tien 1 9 11% 0.73
17 Huynh Minh Anh 1 9 11% 0.48

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12