Đề thi thử đại học môn Toán đề số 33

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 213

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình   cos^{2}\left ( x +\frac{\pi }{3} \right )+ sin^{2}\left ( x+\frac{\pi }{6} \right )= 2sinx -\frac{1}{4}

Câu 2: Giải bất phương trình:                                     log7( x2 + x +1) ≥ log2x

Câu 3: Tính tích phân sau:              I=\dpi{80} \int_{0}^\frac{\pi }{2}{\frac{cos\left ( x-\frac{\pi }{4} \right )}{4-3sin2x}}.dx

Câu 4: Giả sử x, y, z là các số thực thỏa mãn x + y + z = 6.   Chứng minh rằng:                                     8x + 8y + 8z ≥ 4x+1 + 4y+1 + 4z+1. Dấu bất đẳng thức xảy ra khi nào? 

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường thẳng có phương trình:                                                       d1: x + y + 1 = 0;                                                       d2: 2x – y – 1 = 0. Lập phương trình đường thẳng đi qua điểm M(1 ; -1) cắt d1, d2 tương ứng tại A, B sao cho:                                                     \dpi{80} 2\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{0}

Câu 6:   Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + 1 = 0 và hai điểm A(1; 7;-1), B(4; 2; 0). Lập phương trình đường thẳng d là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên mặt phẳng (P).  

Câu 7: Tìm số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau:          |z +1 -2i|= |\dpi{100} \bar{z}+ 3 + 4i|   và \dpi{100} \frac{z - 2i}{\bar{z}+ 1} là 1 số ảo.  

Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn có phương trình (C): x2 + y2 – 2x + 4y + 1 = 0 và điểm M(4 ; 3). Chứng tỏ rằng qua M  có hai tiếp tuyến với (C) và giả sử A, B là hai điểm tiếp xúc. Lập phương trình đường thẳng đi qua A, B.

Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ vuông góc Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình: 2x – y – 2z – 12 = 0 và hai điểm A(2; 1; 4), B(1; 1; 3). Tìm tập hợp tất cả các điểm M trên (P) sao cho diện tích của tam giác  MAB có giá trị nhỏ nhất.  

Câu 10:   Người ta sử dụng 5 cuốn sách tiếng Anh, 6 cuốn tiếng Pháp, 7 cuốn tiếng Nhật (các cuốn sách cùng loại giống nhau) để làm giải thưởng cho 9 học sinh, mỗi học sinh được 2 cuốn sách khác loại. Trong số 9 học sinh trên có hai bạn Lan và Nam. Tìm xác suất để hai bạn Lan và Nam có giải thưởng giống nhau.    

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Thành Tâm 10 12 83% 0.62
2 HOÁ HỌC 0 0 0% 0.03
3 Le Nhuan 4 10 40% 20.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12