Đề thi thử ĐH môn Hóa đề số 46

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 7 câu - Số lượt thi : 196

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Nung nóng 39,2 gam hỗn họp X gồm FeO và Fe2O 3 rồi cho luồng khí H2 đi qua, thu được hỗn hợp Y chứa Fe, Fe3O4. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư chì thu được 100 gam một muối sunfat trung hòa. Thành phẩn % về khối lượng FeO trong X là (cho H= 1, o = 16, s = 32, Fe = 56)

Câu 2:  Cho các chất sau: CH3CH(OH)CH3, C6H5CH(CH3)2 (cumen),  HCOOCH=CHCH3. Kết luận nào sau đây là đúng?

Câu 3: Hệ cân bằng sau được thực hiện trong một bình kín: C(rắn) + H2O(hơi)  \rightleftharpoons CO(khi)  H2(khí)  \DeltaH > 0 

Câu 4: Cho hỗn hợp T gồm 1 axit cacboxylic đơn chức X. 1 ancol đơn chức Y, 1 este cua X và Y. Khi cho 0,5 mol hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thì thu được 0,4 mol Y. Thành phần % số mol của X trong hỗn hợp  T là

Câu 5: Hiđrat hóa hiđrocacbon X (xúc tác, t°) thu được E. Ancol no Y mất một phân tử H2O cũng thu được E. Vậy X và Y là

Câu 6: Dung dịch X chứa các ion sau: 0,295 mol K+ ; 0,0225 mol Ba2+; 0,25 mol Cl- ; 0,09 mol NO3-. Dung dịch X gồm các muối nào sau đây?

Câu 7: Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc thấy khối lượng hôn hợp X giảmđi  một nửa. Hỗn hợp X có thể là

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vì Sao Thế 3 7 43% 7.95
2 doan thanh thang 0 0 0% 8.95

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12