Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Vì Sao Thế

  • Trường THPT Hà Nội - Amsterdam - Hà Nội
  • 1589

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 41 28 82%
Môn Lí lớp 12 746 1249 53%
Môn Hóa lớp 12 792 987 59%
Tổng cộng: 1579 2264 56%

Comment giao lưu với Vì Sao Thế

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com