Đề thi thử ĐH môn Toán lần II năm 2012-Trường THPT Đào Duy Từ

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 6 câu - Số lượt thi : 319

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = \frac{2x+1}{x+2} 1.Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 2.Chứng minh rằng với mọi m đường thẳng y = -x + m luôn cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm m để độ dài AB nhỏ nhất. 3.Tìm k để phương trình  \frac{2sinx+1}{sinx+2}= k có đúng hai nghiệm thuộc đoạn [0; π]

Câu 2: Tìm a để nghiệm lớn của phương trình  x2 + ( 2a – 6)x + a – 13 = 0 đạt giá trị lớn nhất.

Câu 3: Giải phương trình sin3x = cosx.cos2x( tan2x + tan2x)

Câu 4: Cho khai triển ( x + 1)n = C_{n}^{0}xn + C_{n}^{1}xn – 1 + C_{n}^{2}xn – 2 + …+ C_{n}^{n-1}x + C_{n}^{n} .Biết rằng trong khai triển có ba hệ số liên tiếp tỉ lệ với 2:15:70. Tìm n. Tính tổng tất cả các hệ số của các lũy thừa bậc lẻ của x.

Câu 5: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix}x+y=2\sqrt{xy}\\y+z=2\sqrt{xz}\\x+z=2\sqrt{xy}\\x^{2}+y^{2}+z^{2}=12\end{matrix}\right.

Câu 6: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác cân ABC đỉnh A, có trong tâm G(\frac{4}{3} ; \frac{1}{3}), phương trình đường thẳng BC là x – 2y – 4 = 0 và phương trình đường thẳng BG là 7x – 4y – 8  = 0. Tìm tọa độ đỉnh A, B , C.   

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 hung 3 8 38% 39.53
2 Bé Bông 2 6 33% 1.77
3 mr la 1 3 33% 17.78
4 Tien Phong 1 2 50% 5.17
5 The Vu 2 8 25% 0.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12