Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên The Vu

  • THPT số 1 Quảng Trạch - Quảng Bình
  • 1970

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 223 498 47%
Môn Lí lớp 12 1654 3404 51%
Môn Hóa lớp 12 31 104 45%
Môn Sinh lớp 12 52 122 48%
Tổng cộng: 1960 4128 50%

Comment giao lưu với The Vu

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com