Đề thi thử ĐH môn Toán lần IV năm 2011-Trường THPT chuyên ĐHSPHN

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 309

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số: y = x3 – x2 + 1. 1.Khaỏ sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C ) của hàm số. 2.Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( C ), biết tiếp tuyến cắt các trục Ox,Oy lần lượt tại A, B và tam giác AOB cân tại O.

Câu 2: Giải phương trình : 2tanx + cotx = 2sin2x + \frac{1}{sin2x}

Câu 3: Tìm các giá trị của m để hệ sau có nghiệm: \left\{\begin{matrix}x^{2}-10x+9\leq 0\\x^{2}-mx\sqrt{x}+12=0\end{matrix}\right.

Câu 4: Tính tích phân : \int_{0}^{\frac{\pi }{6}}\frac{\sqrt[3]{cosx - cos^{3}x}}{cos^{3}x}dx

Câu 5: Trong không gian, cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, AB = a√2, BC = a√6 và độ dài các cạnh bên bằng a√5. Gọi giao điểm của AC và BD là H. Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình tứ diện SHAB.

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn ( C ): x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0 và điểm P(1;3). Viết phương trình các tiếp tuyến PE, PF của đường tròn ( C ), với E, F là các tiếp điểm.

Câu 7:  Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với điểm M(1;0;2) thuộc cạnh BC, đường phân giác trong góc B và đường cao kẻ từ đỉnh A lần lượt có phương trình: d: \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-1}{2} ; d2\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z-2}{1} Tính khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng AB.

Câu 8: Tìm số phức z có mô đun nhỏ nhất và thỏa mãn: | iz – 3| = |z – 2 – i|.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 pham thi quynh 5 7 71% 65.72
2 dung 4 8 50% 48.03
3 Tien Phong 1 1 100% 9.05
4 Nguyễn Thanh Tâm 0 1 0% 3.82
5 Nhi Yến 0 1 0% 13.97
6 Tui Tên Ty 1 8 13% 11.1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12