Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Thanh Tâm

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 16 137 39%
Môn Lí lớp 12 -1 20 40%
Môn Hóa lớp 12 122 404 50%
Môn Sinh lớp 12 842 1259 56%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 979 1820 53%

Comment giao lưu với Nguyễn Thanh Tâm

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com