Đề thi thử môn lịch sử khối C trường đại học Sài Gòn

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 3 câu - Số lượt thi : 1778

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử vĩ đại của cách mạng Việt Nam?

Câu 2: Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện lịch sử nào để đề ra chủ trương và kế hoạch giải phóng miền Nam trong 2 năm (1975-1976). Tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975.

Câu 3: Chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 đến năm 2000.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 vothanhtri 0 0 0% 0.88
2 Linh Titan 0 0 0% 1.22
3 Chính Lâm 0 0 0% 0.05
4 phantiennam 0 0 0% 1.7
5 Tuan Vo 0 0 0% 0.85
6 QuânQủyQoái 0 0 0% 1.37
7 Ngọc Hoài 0 0 0% 1.92
8 Phuong Trang 0 0 0% 12.63
9 dohoangtrai 0 0 0% 0.93
10 Nắng 0 0 0% 0.37
11 nguyen van dung 0 0 0% 0.17
12 Trần Quang Học 0 0 0% 0.2
13 Tũn Băng Giá 0 0 0% 0.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12