Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tuan Vo

  • Trường THPT Chuyên Quảng Bình - Quảng Bình
  • 7683

Cấp độ thành viên

10
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 30 15 100%
Môn Lí lớp 12 1287 1016 77%
Môn Hóa lớp 12 2305 1323 83%
Môn Sinh lớp 12 1930 1293 84%
Môn Anh lớp 12 2123 1120 97%
Tổng cộng: 7675 4767 85%

Comment giao lưu với Tuan Vo

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com