Đề thi thử môn sử khối C trường cao đẳng sư phạm Điện Biên

Thời gian thi : 180 phút - Số câu hỏi : 4 câu - Số lượt thi : 1757

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hãy nêu nội dung cơ bản của Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930). Ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 2: Điều kiện lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 năm 1945 đến tháng 8 năm 1945).

Câu 3: Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, vì sao chúng ta hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước. Ý nghĩa của viêc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt Nhà nước.

Câu 4: Nêu những sự kiện chính trong quá trình hình thành và phát triển của Liên minh châu Âu (EU) đến năm 2000.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Đào Ngọc Hiếu 0 0 0% 0.63
2 Sat Thu Mau Lanh 0 0 0% 0.15
3 Ngô Hoàng Thắng 0 0 0% 1.35
4 Iwill Come Back 0 0 0% 1.2
5 dohoangtrai 0 0 0% 0.4
6 Hai Long 0 0 0% 1.62
7 Thiên Sứ Vệ Đường 0 0 0% 0.55
8 nguyen van hoc 0 0 0% 0.55
9 đỗ anh hoàng 0 0 0% 0.52
10 Fank Lampard 0 0 0% 0.4
11 tran tien cong 0 0 0% 0.82
12 Nguyễn An 0 0 0% 0.53
13 Nguyễn Thành Lợi 0 0 0% 1.27
14 Nguyễn Phượng 0 0 0% 0.08
15 Hanjirim Yunie 0 0 0% 11.02
16 Phạm Hồng Ngự 0 0 0% 0.18
17 Ngọc Hoàng 0 0 0% 0.17
18 Lele Bêlicôp 0 0 0% 0.45
19 Đào Văn Tiến 0 0 0% 1.37
20 Chính Lâm 0 0 0% 0.03
21 le anh phuong 0 0 0% 0.07
22 Nguyễn Văn A 0 0 0% 0.47
23 Hồ LY Trắng 0 0 0% 0.73
24 pham hong son 0 0 0% 1.45

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12