Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa đề số 03

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 8 câu - Số lượt thi : 843

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2 thu được còn bị lẫn một ít khí hidro clorua và hơi nước. Hãy trình bày phương pháp hóa học để thu được khí CO2 tinh khiết. Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra

Câu 2: Bằng phương pháp nào có thể phân biệt được 3 chất bột: BaCO3, MgCO3, Na2CO3? Viết các phương trình phản ứng hóa học xảy ra

Câu 3: Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hydro về khối lượng. Xác định công thức phân tử, viết các thức cấu tạo của X và gọi tên, cho biết trong thực tế X dùng để làm gì?

Câu 4: Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Qua bao nhiêu phản ứng để điều chế Poli (vinylclorua)? Viết các phương trình phản ứng hóa học đó (ghi rõ điều kiện)

Câu 5: Hòa tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R

Câu 6: Một hỗn hợp X gồm 2 hydrocacbon mạch hở CxH2x và CyH2y. Biết 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40 gam brom trong dung dịch . Xác định công thức phân tử của 2 hydrocacbon đó. Biết trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%

Câu 7: Hòa tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hóa trị II và muối cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y và dung dịch Z. Biết khối lượng khí Y bằng 44% khối lượng của X. Đem cô cạn dung dịch Z thu được một lượng muối khan bằng 168% khối lượng của X. Hỏi kim loại hóa trị II nói trên là kim loại gì? Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X.

Câu 8: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành  (chỉ gồm CO2, H2O) vào một lượng nước vôi trong, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa và 200ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 8,6 gam. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 7 8 88% 31.22
2 Nguyễn Duy Anh 7 8 88% 5.95
3 Trần Đạt 5 8 63% 15.58
4 My Huynh 4 8 50% 1.43
5 Cao Văn Minh 2 8 25% 2.03
6 Danh Tuấn 3 8 38% 0.47
7 Trangg Kurii 7 8 88% 2.13

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9