Đề thi thử vào lớp 10 môn Hóa đề số 05

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 5 câu - Số lượt thi : 862

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hỗn hợp gồm có ba chất rắn: Al2O3, SiO2 và Fe2O3 vào dung dịch chứa một chất tan A thì thu được một chất rắn B duy nhất. Hãy cho biết A, B có thể là những chất gì? Cho thí dụ và viết các phương trình phản ứng minh họa

Cho một hỗn hợp P gồm có hai este được tạo bởi 2 axit với cùng một rượu, trong phân tử mỗi chất có chứa hai nguyên tử oxi. Cho 2,08 gam hỗn hợp P tác dụng vừa hết với 50ml dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được 2,23 gam hỗn hợp muối khan

Câu 2: a. Xác định công thức của rượu và nồng độ mol của dung dịch NaOH đã dùng

Câu 3: b. Giả sử số mol của muối hơn kém nhau 2 lần, xác định công thức cấu tạo của các este

Hai hợp chất hữu cơ X và Y (đều mạch thẳng, chứa cacbon, hidro, oxi). Một lít hơi của chất Y nặng gấp 2 lần một lít hơi của chất X và gấp 4,138 lần một lít không khí. Khi đốt cháy hoàn toàn chất Y tạo ra thể tích khí CO2 bằng thể tích của hơi nước và bằng thể tích oxi đã dùng để đốt cháy. Cho biết thể tích các khí và hơi đều đo ở cùng một điều kiện

Câu 4: Lập công thức phân tử của các chất có thể là X, Y. Viết công thức cấu tạo tất cả các chất có cùng công thức phân tử tìm được của X

Câu 5: Hòa tan 7,2 gam hỗn hợp M gồm X, Y vào dung môi trơ (là dung môi không tham gia phản ứng), được dung dịch Z. Chia Z thành hai phần bằng nhau - Phần 1 tác dụng hết với lượng dư NaHCO3 thu được 1,12 lít CO2 (đktc) và thấy rằng số mol CO2 bằng tổng số mol của X và Y - Phần 2 tác dụng hết với Na tạo ra 784ml khí H2 (đktc). Xác định % khối lượng mỗi chất trong M và viết công thức cấu tạo của X và Y

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 3 5 60% 77.5
2 Lưu Hà Uyên 4 5 80% 1.37
3 Sky Và 1 5 20% 3.85
4 levanduc 0 5 0% 0.35
5 Minh Anh Nguyen 2 5 40% 1.18
6 Cao Văn Minh 0 5 0% 0.62
7 Candy Ngot Ngao 1 5 20% 1.22
8 Huy Tuấn Nguyễn 0 1 0% 0.28
9 Danh Tuấn 1 5 20% 0.28
10 Nhím Xù 1 5 20% 5.2
11 Trần Đạt 0 4 0% 14.5

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9