Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 10

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 675

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức A = ( \frac{x^{2}}{x^{3}-4x} - \frac{6}{3x-6} + \frac{1}{x+2}) : ( x - 2 + \frac{10-x^{2}}{x+2})

Câu 1: Rút gọn biểu thức A

Câu 2: Tính giá trị biểu thức của A với x = \frac{1}{2}

Cho phương trình x2 – 2(m – 1)x – (m + 1) = 0

Câu 3: Giải phương trình với m = 2.

Câu 4: Chứng minh rằng với mọi m phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2.

Câu 5: Tìm m để |x1 – x2| có giá trị nhỏ nhất

Cho hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x+y=1\\mx+y=2m\end{matrix}\right.

Câu 6: Giải hệ phương trình với m = 2.

Câu 7: Xác định m để hệ có một nghiệm? Vô nghiệm? Vô số nghiệm?

Cho tam giác cân ABC (AB = AC), với \hat{A}= 450, nội tiếp trong đường tròn tâm O. Đường tròn đường kính BC cắt AB ở E, cắt AC ở F. 

Câu 8: Chứng minh rằng: O thuộc đường tròn đường kính BC.

Câu 9: Chứng minh ∆AEC, ∆AFB là các tam giác vuông cân.

Câu 10: Chứng minh tứ giác EOFB là hình thang cân. Suy ra EF = BC.

Câu 11: Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình √x + √y = \sqrt{1998}.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 kanna 8 11 73% 14.83
2 abcdefghik 7 11 64% 16.4
3 Xuân Nguyễn 5 11 45% 4.57
4 Lê Đức Anh 2 11 18% 3.2
5 Bùi Mỹ Anh 5 11 45% 7.58
6 Cao Văn Minh 2031 7 9 78% 15.23
7 Phùngg Văn Quangg 0 0 0% 0.1
8 Danh Tuấn 5 11 45% 0.5
9 Cao Văn Minh 8 11 73% 14.15
10 GIAP QUANG MINH 3 8 38% 7.1
11 Hoa Le 3 10 30% 1.15

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9