Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 13

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 713

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức P = \frac{3(x+\sqrt{x}-3)}{x+\sqrt{x}-2}  + \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}+2} - \frac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-1} .

Câu 1: Rút gọn P.

Câu 2: Tìm x để P < \frac{15}{4}.

Cho tam giác ABC đều, đường cao AH, M là một điểm bất kì trên cạnh BC . Vẽ MP⊥AB, MQ⊥AC. Gọi O là trung điểm của AM.

Câu 3: Chứng minh rằng 5 điểm A, P, M, H, Q cùng nằm trên một đường tròn.

Câu 4: Tứ giác OPHQ là hình gì? Vì sao?

Câu 5: Xác định vị trí của M trên cạnh BC để độ dài PQ nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó nếu cạnh của tam giác đều là a.

Cho phương trình : (x + 1)4 – (m – 1)(x – 1)2 – m2 +m – 1 = 0.

Câu 6: Giải phương trình với m = 1.

Câu 7: Chứng minh rằng phương trình luôn có hai  nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu 8: Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix}xy-1=x(y+2)\\5x(x+2)=5x^{2}-2x+3y\end{matrix}\right.

Câu 9: Tìm những giá trị của x thỏa mãn hệ thức sau :

(2 - √3)x + (7 - 4√3)(2 + √3)x = 4(2 - √3).

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vũ Lạc Hoan 4 9 44% 24.25
2 Danh Tuấn 3 9 33% 1.85
3 Amo Coro 2 9 22% 4.78
4 nguyễn văn a 2 9 22% 1.8
5 Oanh Nguyễn 4 9 44% 13.38
6 Xuân Nguyễn 0 0 0% 0.75
7 huynh tan phat 1 8 13% 1.72
8 Phạm Tú 0 0 0% 0.1
9 Bruce Lee 6 7 86% 36.53
10 Quốc Trung 7 8 88% 17.22
11 Vũ Đức An 2 9 22% 15.07
12 Nguyễn Phúc Cường 2 7 29% 6.72
13 Nhi Hoàng 0 0 0% 0.1
14 Hàn Ngọc Kim Ngân 4 9 44% 21.05
15 Nguyễn Bình Minh 0 0 0% 0.28
16 Huyền Ỉn's 8 9 89% 26.52
17 Tài Phan 0 8 0% 2.22
18 Tran The Cuong 2 3 67% 8.22
19 Gia Vinh 2 9 22% 0.78

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9