Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên huynh tan phat

  • Trường THPT Đồng Xoài - Bình Phước
  • -10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 74 38%
Môn Lí lớp 12 0 5 40%
Môn Hóa lớp 12 0 20 40%
Môn Anh lớp 12 0 101 39%
Môn Địa lớp 12 0 3 0%
Môn Sử lớp 12 0 2 0%
Tổng cộng: 0 205 38%

Comment giao lưu với huynh tan phat

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com