Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 14

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 699

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức P = \frac{3a+\sqrt{9a}-3}{a+\sqrt{a}-2} - \frac{\sqrt{a}-2}{\sqrt{a}-1}\frac{1}{\sqrt{a}+2} - 1.

 

Câu 1: Rút gọn P.

Câu 2: Tìm a để |P| = 1.

Câu 3: Tìm a ∈ N để P ∈ N.

Cho phương trình x2 + 3mx + 5m + 1 = 0 .

 

Câu 4: Tìm m để phương trình có nghiệm x = m.

Câu 5: Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2.

Câu 6: Lập hệ thức liên hệ giữa x1, x2 không phụ thuộc vào m.

Cho hệ phương trình : \left\{\begin{matrix}ax+4y=5b-10\\3x+by=7-4a\end{matrix}\right.

Câu 7: Tìm a, b để hệ có nghiệm (x; y) = (2; 1).  

Câu 8: Tìm a, b để hệ có nghiệm duy nhất.

Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B. Trong nửa mặt phẳng bờ AB, dựng các hình vuông AMCD và MBEF. Hai đường thẳng AF và BC cắt nhau tại N.

Câu 9: Chứng minh rằng: AF ⊥ BC. Suy ra điểm N nằm trên hai đường tròn ngoại tiếp các hình vuông AMCD và MBEF.

Câu 10: Chứng minh rằng: D, N, E thẳng hàng và MN ⊥ DE tại N.

Câu 11: A, B cố định . M di động trên đoạn AB. Chứng minh rằng đường thẳng MN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 12: Cho hai số a, c thỏa mãn ac < 0. Xét hai phương trình \left\{\begin{matrix}ax^{2}+bx+c=0(1)\\cx^{2}+bx+a=0(2)\end{matrix}\right.

Gọi  α và β là hai nghiệm lớn nhất của (1) và (2). Chứng minh rằng : α + β  ≥ 2.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vũ Lạc Hoan 6 11 55% 14.38
2 Phạm Chí Phong 0 0 0% 0.33
3 Chan Aily 2 11 18% 0.7
4 Danh Tuấn 4 11 36% 4.43
5 효잠 0 0 0% 0.65
6 Đ.H 365 4 11 36% 6.02
7 Vu Thu Trang 6 11 55% 12.92

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9