Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 15

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 702

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Lập hệ phương trình bậc hai có hai nghiệm 2 + √3 và 2 - √3.

Câu 2: Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}x+2y=5\\3x-y=8\end{matrix}\right.

Cho parabol (P): y = - \frac{1}{4}x2 và đường thẳng d : y = mx – 2m – 1.

Câu 3: Vẽ (P) và tìm m để d tiếp xúc với (P).

Câu 4: Chứng minh rằng họ đường thẳng d luôn đi qua điểm cố định với mọi m.

Câu 5: Tính A = [(2 + \frac{3+\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1})x(2 + \frac{3-\sqrt{3}}{1-\sqrt{3}})] : (√5 – 2).

Câu 6: Rút gọn B = \frac{\sqrt{x-2-2\sqrt{x-3}}}{\sqrt{x-3}-1}.

Cho đường tròn (O; R) và điểm A ở ngoài (O). Vẽ tiếp tuyến AM, AN với (O). Đường thẳng chứa đường kính của đường tròn song song với MN cắt AM tại B, cắt AN tại C.

Câu 7: Chứng minh I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác AMN với I là giao điểm của AO với (O).

Câu 8: Chứng minh tứ giác MNCB là hình thang cân.

Câu 9: Chứng minh MA.MB = R2.

Câu 10: Lấy D thuộc cung nhỏ MN. Vẽ tiếp tuyến qua D của (O) cắt AM, AN lần lượt tại P, Q. Chứng minh rằng PB.CQ = \frac{BC^{2}}{4}.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn thuỵ thanh tâm 6 10 60% 17.78
2 Võ Duy Kha 9 10 90% 0.65
3 Danh Tuấn 4 10 40% 3.43
4 Phạm Chí Phong 8 10 80% 16.48
5 Bảo Ngọc (san san) 7 10 70% 8.43
6 YunNa Yến 1 9 11% 0.58
7 Đặng thị ngà 2 10 20% 2.3
8 Đ.H 365 5 10 50% 5.35
9 Airi Rias 3 10 30% 0.88

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9