Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 18

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 705

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}2x+y=7\\x+2y=-1\end{matrix}\right.

Câu 2: Lập phương trình bậc hai có hai nghiệm là \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}.

Cho parabol (P): y = x2 và đường thẳng (d) : y = mx + 1.

Câu 3: Chứng minh rằng với mọi m : d luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B.

Câu 4: Tìm giá trị của m để S∆OAB = 3.

Xác định đường thẳng đi qua điểm B( - 1; 3) và

Câu 5: Song song với các đường thẳng 3x – 2y = 1.

Câu 6: Vuông góc với đường thẳng 3y – 2x + 1 = 0.

Xét tam giác ABC (AB ≥ AC) nội tiếp đường tròn (O). Tiếp tuyến A cắt đường thẳng BC tại M.

Câu 7: So sánh ∆MAB và ∆MCA  

Câu 8: Chứng minh \frac{MC}{MB} = \frac{AC^{2}}{AB^{2}}

Câu 9: Tính MA biết ba cạnh a, b, c của ∆ABC.

Câu 10: Qua C kẻ đường thẳng song song với MA cắt đường tròn tại I. Tam giác ABC phải thỏa mãn điều kiện gì để tứ giác MAIC là hình bình hành?

Câu 11: Cho a, b, c là ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng :

\frac{a}{b+c-a}\frac{b}{a+c-b} + \frac{c}{a+b-c} ≥ 3.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Vũ Lạc Hoan 7 11 64% 15.5
2 abcdefghik 6 11 55% 10.02
3 Minh Lê 2 2 100% 12.4
4 Pun Nguyễn 1 1 100% 0.22
5 Baokute Nhontho 4 11 36% 2.12
6 do thi bich 4 11 36% 1.63
7 Lưu Phi Thao 5 10 50% 9
8 Linh Linh'ss 3 11 27% 1.8
9 Anh VuiTính 4 9 44% 2.75
10 Phạm Thùy Linh 6 10 60% 17.07
11 Phạm đức long 2 11 18% 1.65
12 Con Nhà Nghèo 2 11 18% 0.48

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9