Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên do thi bich

  • Trường THPT DL Trần Hưng Đạo - Hà Nam
  • 2292

Cấp độ thành viên

4
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 51 39 77%
Môn Hóa lớp 12 764 758 66%
Môn Sinh lớp 12 1347 996 79%
Tổng cộng: 2162 1793 73%

Comment giao lưu với do thi bich

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com