Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 2

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 709

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix} 12x + y = 25\\ x + 2y = 4 \end{matrix}\right.

Câu 2: Cho các số thực x,y,z thỏa mãn: y2 + yz +z2 = 1 - \frac{3x^{2}}{2}

Tìm GTNN, GTLN của biểu thức A = x+y+z

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho Parabol (P): y=x2và điểm A(0;1)

Câu 3: Tìm đường thẳng d biết đường thẳng đó đi qua A(0;1) và có hệ số góc k

Câu 4: Chứng minh rằng d luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt M và N với mọi K

Câu 5: Gọi hoành độ giao điểm 2 điểm M và N lần lượt là x1  và x2. Chứng minh rằng:  x1x2=-1, từ đó suy ra tam giác MON là tam giác vuông

Cho phương trình x2- 4x + m = 0 (1), với m là tham số.

Câu 6: Giải phương trình (1) khi m = -5

Câu 7: Tìm m để phương trình (1) có nghiệm .

Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E khắc với điểm A. Từ các điểm E, A và B kẻ các tiếp tuyến của nửa đường tròn (O). Tiếp tuyến kẻ từ E lần lượt cắt các tiếp tuyến từ điểm A và B tại C và D.

Câu 8: Gọ M là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ E với nửa đường tròn (O). Chứng minh tứ giác ACMO nội tiếp.

Câu 9: Chứng minh DM.CE=DE.CM

Câu 10: Tính AC và BD biết \widehat{AOC} = \alpha. Chứng tỏ tích AC.BD không phụ thuộc vào  \alpha

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Triệu Dũng 10 10 100% 0.75
2 Nguyễn Nữ Minh Thư 8 10 80% 17.27
3 Đỗ Thành Đạt 6 10 60% 13.82
4 kanna 6 10 60% 6.77
5 vo tan ngan 5 10 50% 0.23
6 Lê Tiến Đại 5 10 50% 2
7 Ngô Đức Thuận 5 10 50% 22.52
8 abcdefghik 5 10 50% 3.85
9 Lilly Nguyễn 5 10 50% 38.1
10 vuvanduc 5 10 50% 12.18
11 Nguyễn Văn Thảo 5 10 50% 3.75
12 Nguyễn Gia Bình 5 10 50% 16.4
13 camuyen 4 10 40% 0.33
14 Nguyễn Thành Hiếu 4 10 40% 11.23
15 vu lac hoan 4 10 40% 11.87
16 Hữu Trường Nguyễn 5 10 50% 16.75
17 Lê Đức Anh 3 10 30% 0.5
18 Trần Lý Thảo Tuyên 4 10 40% 10.2
19 Bùi Mỹ Anh 5 10 50% 4.1
20 Cao Văn Minh 2031 4 9 44% 6.95
21 Heriboster Nguyễn 4 10 40% 1.48
22 Bảo Ngọc (san san) 2 9 22% 8.37
23 huynh tan phat 4 10 40% 2.47
24 Candy Ngot Ngao 2 10 20% 4.58
25 Cao Văn Minh 3 10 30% 2.83
26 GIAP QUANG MINH 0 1 0% 1.08
27 Duyen Trinhh 3 10 30% 10
28 Happy Smile 3 10 30% 1.52
29 triệu phương 3 10 30% 12.6
30 vũ văn đức 3 10 30% 9.05
31 vo tan ngan 2 9 22% 0.2
32 Tấn Ngân Võ 1 10 10% 1.6

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9