Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 23

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 13 câu - Số lượt thi : 704

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức A  = \frac{a^{2}+\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}+1}\frac{2a+\sqrt{a}}{\sqrt{a}} + 1.

Câu 1: Rút gọn A.

Câu 2: Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

Cho parabol (P) có đỉnh O(0; 0) và đi qua điểm (- 2; \frac{4}{3}).

Câu 3: Viết phương trình parabol (P) và vẽ parabol đó.

Câu 4: Viết phương trình đường thẳng cắt parabol (P) tại hai điểm lần lượt có hoành độ là 2 và – 1.

Câu 5: Tìm trên parabol (P) các điểm cách đều hai trục tọa độ.

Cho phương trình: x2 – mx – 4 = 0 (m là tham số).

Câu 6: Chứng minh rằng phương trình có hai nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu 7: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : A =  \frac{2(x_{1}+x_{2})+7}{x_{1}^{2}+x_{2}^{2}}.

Câu 8: Tìm các giá trị của m sao cho hai nghiệm của phương trình đều là số nguyên.

Cho hình vuông ABCD, điểm E thuộc cạnh BC. Qua B kẻ đường thẳng vuông góc với DE, cắt DE ở H và cắt đường thẳng DC ở K.

Câu 9: Chứng minh rằng BHCD là tứ giác nội tiếp.

Câu 10: Tính số đo \widehat{CHK}.

Câu 11: Chứng minh hệ thức: KC.KD = KH.KB.

Câu 12: Khi điểm E di chuyển trên cạnh BC thì điểm H di chuyển trên đường nào?

Câu 13: Chứng minh rằng với a và b không âm, ta có : \frac{(a+b)^{2}}{2}\frac{a+b}{4} ≥ a√b + b√a.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Ngọc Anh 12 13 92% 24.32
2 Danh Tuấn 8 13 62% 13.43
3 le thi kim oanh 0 0 0% 0.03
4 Ánh Phạm 7 12 58% 8.8
5 TK Đoàn 13 13 100% 15
6 Baokute Nhontho 2 13 15% 0.22

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9