Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 6

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 683

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Cho biểu thức:

A= \left ( \frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{1+\sqrt{xy}}+\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{1-\sqrt{xy}} \right ) : \left ( \frac{x+y+2xy}{1-\sqrt{xy}} +1\right ).

Câu 1: Rút gọn A

Câu 2: Tính giá trị của A tại  x= \frac{2}{2+\sqrt{3}}

Câu 3: Chứng minh A \leq 1

Cho phương trình (m - 1)y^{2} + 2(m-1)y - m= 0 (1)

Câu 4: Giải phương trình với m = 2.

Câu 5: Tìm m để phương trình (1) có nghiệm kép.

Cho đường thẳng d: y= \frac{1}{2}x+2010 và Parabol (P): y= 3x^{2}.

Câu 6: Viết phương trình đường thẳng (d') vuông góc với đường thẳng d và tiếp xúc với (P).

Câu 7: Tìm m để đường thẳng y = 5x - 4 và đồ thị hàm số y= mx^{2} cắt nhau tại hai điểm phân biệt.

Cho (O;R); BC = R\sqrt{3}  là một dây cung cố định của (O;R). A là điểm trên cung lớn BC. Kẻ BD, CE là các đường cao của tam giác ABC, chúng cắt nhau tại H.

Câu 8: Chứng minh tứ giác BEDC nội tiếp.

Câu 9: CH.CE + BH.BD không đổi khi điểm A thay đổi trên cung lớn BC.

Câu 10: Cho \widehat{BCA} = 60^{0} , quay tam giác vuông BDC một vòng quanh cạnh BD. Tính diện tích xung quanh và thể tích hình tạo tạo thành.

Câu 11: Giải phương trình 

(x + 1)2010 + (x+2)2010 = 2-2009

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 kanna 8 9 89% 19.8
2 Danh Tuấn 3 10 30% 2.3
3 nguyễn văn a 0 10 0% 2.23
4 Tấn Khoa 7 9 78% 17.53
5 Bảo Ngọc (san san) 1 10 10% 5.13
6 Cao Văn Minh 6 10 60% 18.92
7 vu lac hoan 3 10 30% 19.13
8 camuyen 2 10 20% 0.25
9 Xu Hào Trái Mùa 2 10 20% 5.02
10 Tấn Ngân Võ 0 7 0% 0.2
11 Gnaohteiv Jax 1 10 10% 0.4
12 nguyễn hữu hưng 1 10 10% 4.85
13 vo tan ngan 0 10 0% 0.43

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9