Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán đề số 8

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 11 câu - Số lượt thi : 705

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Xét biểu thức P: \left ( \frac{1-a\sqrt{a}}{\sqrt{a}-a}+1 \right )\left ( \frac{1+a\sqrt{a}}{1+\sqrt{a}}-\sqrt{a} \right ) : \frac{\left ( 1-a \right )^{3}}{1+\sqrt{a}}

Câu 1: Rút gọn P.

Câu 2: Tìm điều kiện để \sqrt{P} có nghĩa. So sánh \sqrt{P} và P

Cho hàm số y = (m - 2)x2        (P)

Câu 3: Tìm m để A(1;2) \in (P). Vẽ (P') trong trường hợp này.

Câu 4: Viết phương trình đường thẳng d song song với (d'): y= -2x + 5 và tiếp xúc với (P')

Cho phương trình x- 2(m - 1)x + m - 5 = 0.

Câu 5: Xác định m để phương trình có một nghiệm x = -1. Tìm nghiệm còn lại.

Câu 6: Chứng minh rằng phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m.

Câu 7: Tìm m để phương trình có 2 nghiệm mà hiệu của chúng bằng 3.

Cho đường tròn (O) , đường kính AB = 2R và một điểm C trên đường tròn. Trên nửa mặt phẳng bờ AB có chứa đểm C, kẻ tia à tiếp xúc với (O). Gọi M là điểm chính giữa \widehat{AC} nhỏ. AC cắt BM tại P. Tia BC cắt  AM, Ax lần lượt tại N và Q.

Câu 8: Chứng minh rằng tam giác ABN cân.

Câu 9: Tứ giác APNQ là hình gì ? Vì sao?

Câu 10: Xác định vị trí của C để đường trong ngoại tiếp tam giác MNQ tiếp xúc (O) 

Câu 11: Giải phương trình: 

\sqrt{x-2} + \sqrt{y+1995} + \sqrt{z-1996} = \frac{1}2{} (x + y + z )

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Happy Smile 9 11 82% 32.62
2 Vũ Lạc Hoan 8 11 73% 28.35
3 Se Se 4 10 40% 0.32
4 Xu Hào Trái Mùa 5 11 45% 18.6
5 Ha Xuan Truong 3 11 27% 3.47
6 Danh Tuấn 2 11 18% 4.57
7 Nhóc Con Lon's Ton'n 0 0 0% 0.22
8 Lê Đức Anh 3 11 27% 0.5
9 APTX4869 1 2 50% 0.35
10 Vũ Đức An 4 11 36% 10.08
11 Thuan Vo 0 1 0% 1.75
12 Nguyen Van Duc 4 11 36% 0.6
13 Nguyễn Văn Thảo 4 11 36% 1.57
14 tử thần 4 11 36% 0.58
15 Đại Nguyễn 2 11 18% 1.98
16 Tấn Ngân Võ 1 7 14% 0.28
17 camuyen 3 11 27% 0.3
18 Nguyễn Tú 2 11 18% 4.2
19 Pe KU 1 10 10% 1.28
20 vo tan ngan 1 11 9% 0.22
21 vuvanduc 1 11 9% 3.25
22 Cậu Chủ Họ Nguyễn 1 11 9% 0.77

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9