Đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2011

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 495

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Cho hàm số y = \frac{2x+1}{2x-1}1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  (C ) của hàm số đã cho. 2) Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị với đường thẳng y = x + 2.

Câu 2: Giải phương trình 72x + 1 – 8.7x + 1 = 0.

Câu 3: Tính tích phân I = \int_{1}^{e}\frac{\sqrt{4+5lnx}}{x}dx.

Câu 4: Xác định giá trị của tham số  để hàm số y = x3 – 2x2 + mx + 1 đạt cực tiểu tại x = 1. 

Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D với AD = CD = a, AB = 3a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 450. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 

Câu 6: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3;1;0) và mặt phẳng (P) có phương trình 2x + 2y –z +1 = 0. 1) Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P). Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (P).  2) Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P) .

Câu 7: Giải phương trình (1 – i)z + (2 – i) = 4 – 5i trên tập số phức. 

Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;0;3), B( - 1; - 2;1)   và C( -1;0;2)  1) Viết phương trình mặt phẳng (ABC). 2) Tính độ dài đường cao của tam giác ABC kẻ từ đỉnh A. 

Câu 9: Giải phương trình (z- i)2 + 4 = 0 trên tập số phức 

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Duy Lộc 6 6 100% 0.52
2 Bông Bằng Lăng Đỏ 6 7 86% 47.95
3 mr la 5 7 71% 29.8
4 nguyen duy ngoc 2 2 100% 1.93
5 Quỳnh Béo'ss 8 9 89% 18.12
6 Quang Nguyen 7 9 78% 29.62
7 ánhpuko 2 2 100% 4.82
8 cù thị thu 4 5 80% 17.03
9 nguyen tran phuong thao 9 9 100% 6.82
10 Oanh's Sakura 8 9 89% 24.42

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12