Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Nguyễn Duy Lộc

  • THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An
  • 10639

Cấp độ thành viên

12
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 33 18 89%
Môn Lí lớp 12 886 470 96%
Môn Hóa lớp 12 3516 2102 86%
Môn Sinh lớp 12 3542 2401 83%
Môn Anh lớp 12 2615 1432 94%
Tổng cộng: 10592 6423 87%

Comment giao lưu với Nguyễn Duy Lộc

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com