Đề thi vào lớp 10 môn Hóa trường THPT chuyên Khánh Hòa, Khánh Hòa

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 14 câu - Số lượt thi : 930

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Dung dịch M có chứa CuSO4 và FeSO4

-         Thí nghiệm 1: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 3 muối tan

-         Thí nghiệm 2: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 2 muối tan.

-         Thí nghiệm 3: Cho Al vào dung dịch M, sau phản ứng tạo thành dung dịch N chứa 1 muối tan.

Hãy giải thích các thí nghiệm và cho biết sau thí nghiệm 2 có những muối tan nào?

Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:

 

1. Hãy dự đoán :các dung dịch a, b, c, d, e lần lượt là

a. Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2SO4?

b. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2?

c. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất?

d. Dung dịch nào có thể là axit axetic ( có trong giấm ăn)?

e. Dung dịch nào có tính bazơ yếu như NaHCO3?

2. Hãy cho biết:

-         Dung dịch nào phản ứng với Mg, NaOH?

-         Dung dịch nào phản ứng với dung dịch HCl?

-         Những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hóa học?

Câu 2: Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:  1. Hãy dự đoán :các dung dịch a, b, c, d, e lần lượt là a. Dung dịch nào có thể là axit như HCl, H2SO4? b. Dung dịch nào có thể là bazơ như NaOH, Ca(OH)2? c. Dung dịch nào có thể là đường, muối NaCl, nước cất? d. Dung dịch nào có thể là axit axetic ( có trong giấm ăn)? e. Dung dịch nào có tính bazơ yếu như NaHCO3

Câu 3: Bảng dưới đây cho biết giá trị pH của dung dịch một số chất:  2. Hãy cho biết: Số lượng những dung dịch nào trộn với nhau từng đôi một sẽ xảy ra phản ứng hóa học? Ngoài ra : -         Dung dịch nào phản ứng với Mg, NaOH? -         Dung dịch nào phản ứng với dung dịch HCl?

Câu 4: Tìm các chất và điều kiện thích hợp để viết các PTHH theo sơ đồ chuyển hóa sau đây:

 

A là thành phần chính của khí bùn ao, E là chất khí không duy trì sự cháy. A, B, C, D, E, G, M, Q, Z lần lượt là:

Câu 5: Hòa tan a(g) hỗn hợp X gồm Fe và FeO bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thấy thoát ra 1,12 lít khí (đktc). Dung dịch thu được cho tác dụng với đun dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa, rửa sạch rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 12g chất rắn. Hãy tính khối lượng a của hỗn hợp X.

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0,12 mol FeS2 và a mol Cu2S trong dung dịch HNO3 (vừa đủ). Sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 2 muối sunfat và một sản phẩm khử duy nhất là NO. Hãy tính giá trị của a trong hỗn hợp X.

Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 20g hỗn hợp X gồm Mg và Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng, dư thấy thoát ra V lít H2 (đktc) và thu được dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y. Kết thúc thí nghiệm lọc lấy kết tủa, đem nung nóng trong không khí thu được 28g chất rắn Z. Hãy tính giá trị của V.

Câu 8: Cho m gam hỗn hợp 3 kim loại Fe, Cu và Al vào một bình kín chứa 1 mol oxi. Nung nóng bình một thời gian cho đến khi ngừng phản ứng thì thể tích oxi giảm đi 3,5% và thu được 2,12 g chất rắn. Tính m.

Câu 9: Hòa tan hết m gam hỗn hợp ba oxit của sắt vào dung dịch HCl thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m1 gam hỗn hợp 2 muối ( có tỷ lệ mol 1:1). Mặt khác, nếu sục thật chậm khí clo đến dư vào dung dịch X, khi phản ứng kết thúc đem cô cạn dung dịch thì thu được (m1 + 1,42) gam muối khan. Hãy tính giá trị của m.

Câu 10: Cần hòa tan 200g SO3 vào bao nhiêu gam dung dịch H2SO4 49% để tạo thành dung dịch H2SO4 78,4%.

Câu 11: Để đốt cháy 16g hợp chất hữu cơ X cần dùng 44,8 lít khí oxi, sau phản ứng thu được V lít khí CO2 và m gam nước với tỷ lệ    n_{H_{2}O}n_{CO_{2}}  = 2: 1  . Hãy tính V và m (các thể tích khí đo ở đktc).

Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn 2,7 g hợp chất hữu cơ A cần dùng ít nhất 2,016 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm sinh ra gồm khí cacbonic và hơi nước có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của A. Số công thức cấu tạo có thể có của A. Biết phân tử A có chứa 2 nguyên tử oxi.

Câu 13: Dùng x gam glucozơ lên men rượu thu được V lí khí CO2 (đktc). Sục toàn bộ lương khí CO2 đó vào nước vôi trong thì thu được 10g kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4g. Tính giá trị của x. Biết rằng quá trình lên men rượu đạt hiệu suất 90%.

Câu 14: Oxi hóa hoàn toàn 4,6g chất hữu cơ D bằng CuO đun nóng ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và nước, đồng thời thấy khối lượng chất rắn thu được giảm 9,6g so với khối lượng CuO ban đầu. Xác định công thức phân tử của D. Số công thức cấu tạo có thể có của D là:

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 nguyễn đức dũng 10 14 71% 84.92
2 Quag Quấn Quýt 2 2 100% 1.78
3 super naughty 6 14 43% 0.82
4 Hiên Phạm 9 14 64% 85
5 TK Đoàn 11 14 79% 52.42
6 vũ thị thu thương 0 1 0% 1.72
7 Danh Tuấn 4 14 29% 0.63
8 Phạm Thị Huyền Trang 6 14 43% 16.27
9 Cương Hoàng Vũ Kim 9 14 64% 58.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9