Đề thi vào lớp 10 môn Lý chuyên năm 2012 tỉnh Lâm Đồng

Thời gian thi : 150 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 897

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Hai quả cầu A và B có cùng kích thước. A bằng sắt, B bằng nhôm, được treo vào hai đầu của một thanh thẳng, cứng có chiều dài MN=42cm (hình vẽ). Biết trọng lượng riêng của sắt, nhôm, và nước lần lượt là 7800N/m3, 27000N/m3, 10000N/m3. Trọng lượng, kích thước của thanh MN và dây treo không đáng kể.

Câu 1: Tìm vị trí điểm treo O (khoảng cách OM) trên thanh thẳng sao cho thanh cân bằng ở vị trí nằm ngang.

Câu 2:  Nhúng chìm hoàn toàn hai quả cầu vào nước. Phải xê dịch điểm treo O đến vị trí O1 để thanh trở lại vị trí cân bằng ở vị trí nằm ngang. Tính khoảng cách O1M.

Cho một chậu nhỏ bằng thuỷ tinh khối lượng m=100g có chứa m1=500g, nước ở nhiệt độ t1=200C và một cốc dùng để chứa những viên nước đá có cùng khối lượng m2=20g ở nhiệt độ t2=-50C . Cho nhiệt dung riêng của thủy tinh, nước và nước đá lần lượt là c=2500J/kg.K, c1=4200J/kg.K, c2=1800J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ=3,4.105J/kg (bỏ qua sự trao đổi nhiệt với cốc và môi trường bên ngoài).

Câu 3: Thả hai viên nước đá vào chậu. Tính nhiệt độ cuối cùng của nước trong chậu.

Câu 4: Phải thả tiếp vào chậu ít nhất bao nhiêu viên nước đá nữa để nhiệt độ cuối cùng trong chậu là 00C?

Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế luôn luôn không đổi U=12V, người ta mắc hai điện trở R1 và R2. Nếu R1 mắc nối tiếp với R2 thì công suất điện toàn mạch là 1,44W. Nếu R1 mắc song song với R2 thì công suất điện toàn mạch là 6W.

Câu 5: Tính R1 và R2. Biết rằng R1>R2.

Câu 6: Trong trường hợp hai điện trở mắc song song với nhau, nếu người ta mắc thêm điện trở R3 nối tiếp với hai điện trở nói trên vào hiệu điện thế ban đầu, thì thấy rằng công suất điện của điện trở R3 bằng \frac{5}{3} công suất điện của điện trở R1. Tính điện trở R3.

Một vật sang AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 12cm (điểm A nằm trên trục chính) cho ảnh thật A1B1 lớn hơn vật. Giữ nguyên thấu kính, dịch chuyển vật đó đi một đoạn 6cm dọc theo trục chính thì thấu kính cho ảnh ảo A2B2. Biết \frac{A_{2}B_{2}}{A_{1}B_{1}} = 2.

Câu 7: Vẽ ảnh trong hai trường hợp trên

Câu 8: Tính khoảng cách từ vật đến thấu kính trước khi dịch chuyển (chỉ được vận dụng kiến thức hình học không được dùng công thức thấu kính)

 

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết R1=8 Ω, R2=R3=4 Ω, R4=6 Ω, UAB=6V, không đổi. Điện trở của ampe kế, khóa K và các dây nối không đáng kể.

Câu 9: Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB và chỉ số ampe kế trong các trường hợp sau: a)    Khóa K mở b)    Khóa K đóng

Câu 10: Thay khóa K bằng điện trở R5. Tính R5 để cường độ dòng điện chạy qua điện trở R2 bằng không.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Danh Tuấn 3 10 30% 0.4
2 Phạm Chí Đắc 5 10 50% 2.22
3 Plant Youmong 0 1 0% 0.62
4 Tần Nguyễn 0 2 0% 12.73

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9