Đề thi vào lớp 10 môn Toán Chuyên Đồng Nai năm 2013 (Môn Toán chung)

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 737

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Giải các phương trình sau:

Câu 1: x^{4}-x^{2}-20=0

Câu 2: \sqrt{x+1} = x-1

Câu 3: Giải hệ phương trình : \left\{\begin{matrix} \left | x \right |+\left | y-3 \right |=1\\ y-\left | x \right |=3 \end{matrix}\right.

Cho parabol y = x2 (P) và đường thẳng y=mx (d), với m là tham số.

Câu 4: Tìm các giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại điểm có tung độ bằng 9.

Câu 5: Tìm các  giá trị của m để (P) và (d) cắt nhau tại 2 điểm , mà khoảng cách giữa 2 điểm này bằng \sqrt{6}.

Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Vẽ đường tròn tâm O, đường kính AH, đường tròn này cắt các cạnh AB, AC theo thứ tự tại D và E.

Câu 6: Chứng minh tứ giác BDEC là tứ giác nội tiếp được đường tròn.

Câu 7: Chứng minh rằng 3 điểm B, O, E thẳng hàng.

Câu 8: Cho biết AB = 3cm, BC = 5 cm. Tính diện tích tứ giác BDEC.

Giải các bài tập sau:

Câu 9: Tính : \left ( \frac{1}{2-\sqrt{3}}-\frac{1}{2+\sqrt{3}} \right ).\frac{\sqrt{3}-1}{3-\sqrt{3}}

Câu 10: Chứng minh: a^{5}+b^{5}\geq a^{3}b^{2}+a^{2}b^{3}, biết rằng a+b \geq 0.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Ngọc Anh 8 10 80% 27.62
2 TNT.ShouKa 5 10 50% 29.98
3 Vũ Lạc Hoan 4 10 40% 23.62
4 pham thi thu hien 2 5 40% 1.55
5 NGUYEN THANH DAT 5 10 50% 1.2
6 Hương Giang's 4 10 40% 3.42
7 Oppa's Duyên's 4 10 40% 8.17
8 Nguyễn Trúc 2 2 100% 3.78
9 Chan Aily 3 10 30% 3.07
10 TK Đoàn 8 10 80% 26.1
11 Nguyễn Lý Anh Thư 5 10 50% 23.3
12 KaHaShi 1 2 50% 23.98
13 Linh Linh'ss 6 10 60% 10.1
14 Danh Tuấn 6 10 60% 1.03
15 Nhã Uyênn 3 10 30% 2.47
16 Baokute Nhontho 2 10 20% 1.93

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9