Đề thi vào lớp 10 môn Tóan thành phố Đà Nẵng năm 2011

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 9 câu - Số lượt thi : 795

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình : (2x + 1)(3 – x ) + 4 = 0

Câu 2: Giải hệ phương trình \left\{\begin{matrix}3x-|y|=1\\5x+3y=11\end{matrix}\right.

Câu 3: Rút gọn biểu thức Q = (\frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{2}-1}+\frac{5-\sqrt{5}}{\sqrt{5}-1}) : \frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}}

Cho phương trình x2 – 2x – 2m2 = 0 ( m là tham số).

Câu 4: Giải phương trình khi m = 0.

Câu 5: Tìm m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 khác 0 và thỏa mãn điều kiện x12 = 4x22.

Câu 6: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 28 cm và mỗi đường chéo của nó có độ dài 10cm. Tìm độ dài các cạnh của hình chữ nhật đó.

Cho tam giác đều ABC nội tiếp đường tròn đường kính AD. Gọi M là một điểm di động trên cung nhỏ AB (M không trùng với các điểm A và B ).

Câu 7: Chứng minh rằng MD là đường phân giác của góc \widehat{BMC}.

Câu 8: Cho AD = 2R. Tính diện tích tứ giác ABDC theo R.

Câu 9: Gọi K là giao điểm của AB và MD, H là giao điểm của AD và MC. Chứng minh rằng ba đường thẳng AM, BD, HK đồng quy.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyệt Hà 9 9 100% 13.45
2 Lê Ngọc Anh 8 9 89% 23.25
3 nguyenthachthao 8 9 89% 6.12
4 Thành Thật Thà 6 9 67% 5.22
5 Hà Trần 3 4 75% 8.15
6 Žëñ Þrïñçë 2 3 67% 9.1
7 Con Nhà Nghèo 4 9 44% 0.37
8 Nguyễn Dương 8 9 89% 9.95
9 Dinh Quoc Thai 4 9 44% 12.65
10 Duy Vũ 3 9 33% 0.77
11 Nhok Con 3 9 33% 0.45
12 Nguyễn Minh Đức 9 9 100% 15.4
13 Lê vũ 3 9 33% 6.92
14 Danh Tuấn 7 9 78% 10.97
15 TK Đoàn 8 9 89% 15.35
16 nguyễn văn toàn 5 9 56% 27.65
17 Linh Linh'ss 3 9 33% 2.33
18 linh trang 5 9 56% 5.95
19 Linh Suti 3 8 38% 12.23
20 phan văn đạt 2 9 22% 4.77
21 baokutenhontho 2 9 22% 0.13
22 Tran Ngoc Lam 1 9 11% 2.5
23 nguyenphuongluan 1 9 11% 0.93
24 Baokute Nhontho 0 9 0% 3.67

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9