Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đăklăk năm 2012

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 12 câu - Số lượt thi : 773

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Giải phương trình : 2x2 – 7x + 3 = 0  

Câu 2: Giải phương trình : 9x4 + 5x2 – 4 = 0

Câu 3: Tìm hàm số y = ax + b, biết đồ tthij hàm số của nó đi qua 2 điểm A(2; 5); B(- 2; - 3).

Câu 4: Hai ô tô đi từ A đến B dài 120 km. Biết vận tốc xe thứ nhất nhanh hơn vận tốc xe thứ hai là 10km/h nên xe thứ nhất đến B sớm hơn xe thứ hai 1 giờ. Tính vận tốc mỗi xe.

Câu 5: Rút gọn biểu thức: A = (1 - \frac{1}{\sqrt{x}+1})(x + √x); với x  ≥ 0

Cho phương trình : x2 – 2(m + 2)x + m2 + 4m + 3 = 0

Câu 6: Chứng minh rằng: Phương trình trên luôn có hai nghiệm phân biệt x1, x2 với mọi giá trị của m.

Câu 7: Tìm giá trị của m để biểu thức A = x12 + x22 đạt giá trị nhỏ nhất.

Cho tam giác ABC có ba góc ngọn nội tiếp đường tròn O (AB < AC). Hai tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại M, AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai D, E là trung điểm đoạn AD, EC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai F. Chứng minh rằng :

Câu 8: Tứ giác OEBM nội tiếp.

Câu 9: MB2 = MA.MD.

Câu 10: \widehat{BFC}=\widehat{MOC}

Câu 11: BF // AM

Câu 12: Cho hai số dương x, y thỏa mãn : x + 2y = 3. Chứng minh rằng :\frac{1}{x}+\frac{2}{y} ≥ 3

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Lê Ngọc Anh 11 12 92% 16.7
2 Shyn Nguyen 8 12 67% 20.3
3 hoang ngoc nam 6 7 86% 8.2
4 Lam Nguyen 5 5 100% 11.87
5 Diep Le 5 12 42% 8.35
6 Linh Suti 2 4 50% 20.53
7 Tuyet Anh 8 12 67% 16.68
8 Ngoan Michio 1 2 50% 4.42
9 Candy Ngot Ngao 1 12 8% 12.93
10 Lương Công Quỳnh 5 12 42% 20.7
11 HỒ LỮ TÚ 12 12 100% 1.02
12 Danh Tuấn 7 12 58% 8.57
13 phan huyền trang 4 9 44% 12.23
14 vu trung tuan 6 12 50% 5.6
15 TK Đoàn 10 12 83% 10.73
16 Anh Linh 4 8 50% 55.73
17 Linh Linh'ss 7 12 58% 9.48
18 Nguyệt Hà 3 12 25% 2.1

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9