Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Đồng Nai năm 2013

Thời gian thi : 120 phút - Số câu hỏi : 10 câu - Số lượt thi : 756

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Giải phương trình và hệ phương trình sau:

Câu 1: Gải phương trình: 7x^{2} -8x -9 =0.

Câu 2: Giải hệ phương trình: \left\{\begin{matrix} 3x+2y=1\\ 4x+5y=6 \end{matrix}\right.

Giải các bài toán sau:

Câu 3: Rút gọn biểu thức sau: M= \frac{\sqrt{12}+3}{\sqrt{3}}; N=\frac{3-2\sqrt{2}}{\sqrt{2}-1}

Câu 4: Cho x_{1} , x_{2} là nghiệm của phương trình : x^{2}-x-1=0. Tính \frac{1}{x_{1}}+\frac{1}{x_{2}}

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho các hàm số: y= 3x^{2} có đồ thị (P),

y= 2x -3 có đồ thị (d), y= kx +n có đồ thị (d_{1}), với k và n là những số thực.

Câu 5: (P) qua (-1;3),(0;0),(1;3)

Câu 6: Tìm k và n biết (d_{1}) đi qua điểm T(1;2) và (d_{1})//(d)

Câu 7: Một thửa đất hình chữ nhật có chu vi bằng 198m, diện tích bằng 2430 m^{2}. Tính chiều dài và chiều rộng của thửa đất hình chữ nhật đã cho.

Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm E thuộc cạnh BC, với E không trùng B và E không trùng C. Vẽ EF vuông góc với AE, với F thuộc CD. Đường thẳng AF cắt BC tại G. Vẽ đường thẳng a qua A và vuông góc với AE, đường thẳng a cắt DE tại H.

Câu 8: Chứng minh: \frac{AE}{AF}=\frac{CD}{DE}.

Câu 9: Chứng minh rằng tứ giác AEGH là tứ giác nội tiếp đường tròn.

Câu 10: Gọi b là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE tại E, biết b cắt đường trung trực của đoạn thẳng EG tại K. Chứng minh rằng  KG là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác AHE.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 abcdefghik 10 10 100% 9.65
2 Vũ Lạc Hoan 10 10 100% 0.68
3 Lê Ngọc Anh 10 10 100% 18.15
4 Mihtrung Tran 7 10 70% 17.28
5 Boy NonStop 6 10 60% 14.87
6 Nguyệt Hà 6 10 60% 8.58
7 Lê Ju Chun 5 10 50% 5.85
8 Phạm Hồ Ái Vy 1 6 17% 3.7
9 Nguyễn Minh Đức 8 10 80% 12.88
10 Hương Giang's 3 10 30% 4.27
11 Khổng Minh Gia Tráng 5 10 50% 3.98
12 nguyenvuhuonggiang 3 10 30% 2.8
13 Chan Aily 4 10 40% 4.2
14 Linh Suti 4 10 40% 9.23
15 Bim Bim's 6 10 60% 10.25
16 Nguyễn Khoa 6 10 60% 1.95
17 Tiến Dũng 10 10 100% 1.05
18 huonggiang 8 10 80% 6.97
19 phan diệu linh 6 10 60% 11.57
20 Nguyễn Trí 6 8 75% 44.95
21 TK Đoàn 10 10 100% 12.05
22 Shin Hasul 8 10 80% 18.67
23 Nguyễn Lý Anh Thư 6 10 60% 30.13
24 Linh Linh'ss 6 10 60% 5.37
25 Lê Thành Đạt 4 8 50% 17.02
26 Long Hoang 6 10 60% 11.08
27 le thi kim oanh 0 1 0% 2.17
28 Sky Thuan 1 10 10% 0.48
29 Baokute Nhontho 1 10 10% 0.17

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 9