Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Khổng Minh Gia Tráng

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 15 11 82%
Môn Lí lớp 12 0 27 33%
Môn Sinh lớp 12 -100 59 22%
Môn Anh lớp 12 -40 118 53%
Tổng cộng: -125 215 44%

Comment giao lưu với Khổng Minh Gia Tráng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com