Đồng Giá 299K Khoá Học Lớp 12 Cho 299 Lượt Mua Nhanh Nhất Ngày 10/03

Chia sẻ 2k

THÔNG TIN KHUYẾN MẠI

VIDEO BÀI GIẢNG HỌC THỬ MIỄN PHÍ

Chọn Môn

CÁC KHOÁ HỌC LỚP 12 NĂM HỌC 2020 - 2021

01. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Quốc Chí

Số chuyên đề: 16

Số bài giảng: 208

Số đề thi: 135

Số bài tập: 2979

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua Học thử

02. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Công Chính

Số chuyên đề: 17

Số bài giảng: 215

Số đề thi: 139

Số bài tập: 3080

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

04. S0 - KHÓA NỀN TẢNG MÔN TOÁN LỚP 12 NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Cao Cường

Số chuyên đề: 9

Số bài giảng: 93

Số đề thi: 108

Số bài tập: 2460

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

05. KHÓA ÔN TẬP HỌC KÌ 2 - MÔN TOÁN LỚP 12 - THẦY ĐỖ XUÂN THẮNG - Thầy Đỗ Xuân Thắng

Số chuyên đề: 5

Số bài giảng: 40

Số đề thi: 40

Giá: đ - Chỉ còn 499,000đ

Đặt mua

06. KHÓA KỸ NĂNG CASIO DIỆT NHANH TRẮC NGHIỆM NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Quốc Chí

Số chuyên đề: 4

Số bài giảng: 29

Giá: đ - Chỉ còn 399,000đ

Đặt mua

09. S0 - KHÓA HÌNH HỌC CƠ BẢN VÀ MẤT GỐC NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Công Nguyên

Số chuyên đề: 8

Số bài giảng: 35

Số đề thi: 42

Số bài tập: 883

Giá: đ - Chỉ còn 399,000đ

Đặt mua

10. [S2+] KHÓA HÌNH HỌC ĐẦY ĐỦ VÀ NÂNG CAO NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Công Nguyên

Số chuyên đề: 8

Số bài giảng: 51

Số đề thi: 57

Số bài tập: 1200

Giá: đ - Chỉ còn 549,000đ

Đặt mua

11. S2 - LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN TOÁN NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Công Chính

Số chuyên đề: 12

Số bài giảng: 113

Số đề thi: 128

Số bài tập: 2560

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

12. KHÓA ÔN TẬP HK1 - MÔN TOÁN LỚP 12 - Thầy Đỗ Xuân Thắng

Số chuyên đề: 6

Số bài giảng: 42

Số đề thi: 40

Số bài tập: 1400

Giá: đ - Chỉ còn 499,000đ

Đặt mua

13. S3 - KHÓA 7900 BÀI TẬP CHỌN LỌC THEO DẠNG VÀ MỨC ĐỘ NĂM 2021 - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 31

Số đề thi: 165

Số bài tập: 7900

Giá: đ - Chỉ còn 299,000đ

Đặt mua

01. S1 - KHÓA NỀN TẢNG MÔN NGỮ VĂN LỚP 12 - Cô Phạm Thị Thu Phương

Số bài giảng: 27

Số đề thi: 27

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

02. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN NGỮ VĂN 2021 - Cô Phạm Thị Thu Phương

Số chuyên đề: 5

Số bài giảng: 193

Số đề thi: 197

Số bài tập: 580

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

09. KHÓA 1230 BÀI TẬP MÔN NGỮ VĂN - CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ & DẠNG - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 5

Số bài tập: 1230

Giá: đ - Chỉ còn 199,000đ

Đặt mua

01. S1 - KHÓA NỀN TẢNG TIẾNG ANH LỚP 12 SGK CHƯƠNG TRÌNH MỚI - CÔ HOÀNG XUÂN - Cô Hoàng Xuân

Số chuyên đề: 16

Số bài giảng: 227

Số đề thi: 26

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

02. S1 - KHÓA NỀN TẢNG TIẾNG ANH LỚP 12 SGK CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN - THẦY NGUYỄN KIM LONG - Thầy Nguyễn Kim Long

Số chuyên đề: 21

Số bài giảng: 85

Số đề thi: 36

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

04. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN ANH NĂM 2021 - CÔ HOÀNG XUÂN - Cô Hoàng Xuân

Số chuyên đề: 58

Số bài giảng: 264

Số đề thi: 98

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

14. KHÓA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN ANH LỚP 12 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 2

Số đề thi: 55

Giá: đ - Chỉ còn 199,000đ

Đặt mua

01. S1 - KHÓA NỀN TẢNG MÔN VẬT LÍ LỚP 12 - Thầy Phạm Quốc Toản

Số chuyên đề: 7

Số bài giảng: 55

Số đề thi: 54

Số bài tập: 1180

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

02. S2 - KHOÁ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ NĂM 2021 - Thầy Phạm Quốc Toản

Số chuyên đề: 13

Số bài giảng: 192

Số đề thi: 180

Số bài tập: 3950

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

03. S2 - KHOÁ LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ NĂM 2021 - Thầy Vũ Thế Anh

Số chuyên đề: 10

Số bài giảng: 116

Số đề thi: 138

Số bài tập: 2760

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

04. S2 - KHOÁ LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN VẬT LÍ - Thầy Phạm Quốc Toản

Số chuyên đề: 10

Số bài giảng: 75

Số đề thi: 70

Số bài tập: 1400

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

05. [S2+] KHÓA VẬT LÍ 12 NÂNG CAO - Thầy Vũ Thế Anh

Số chuyên đề: 5

Số bài giảng: 24

Số đề thi: 23

Số bài tập: 460

Giá: đ - Chỉ còn 499,000đ

Đặt mua

09. KHÓA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN VẬT LÍ LỚP 12 - CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 2

Số đề thi: 39

Số bài tập: 1057

Giá: đ - Chỉ còn 199,000đ

Đặt mua

10. 1300 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 CHỌN LỌC THEO MỨC ĐỘ (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 7

Số đề thi: 41

Số bài tập: 1348

Giá: đ - Chỉ còn 299,000đ

Đặt mua

01. S1 - KHÓA NỀN TẢNG MÔN HÓA LỚP 12 NĂM 2021 - Thầy Phạm Thanh Tùng

Số chuyên đề: 7

Số bài giảng: 61

Số đề thi: 69

Số bài tập: 1538

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

02. S1 - KHÓA GIẢI BÀI TẬP SGK VÀ SBT MÔN HÓA LỚP 12 NĂM 2021 - Thầy Phạm Thanh Tùng

Số chuyên đề: 9

Số bài giảng: 45

Số đề thi: 40

Số bài tập: 538

Giá: đ - Chỉ còn 399,000đ

Đặt mua

03. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC NĂM 2021 - Thầy Phạm Thanh Tùng

Số chuyên đề: 15

Số bài giảng: 97

Số đề thi: 104

Số bài tập: 2254

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

04. S2 - KHÓA LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN HÓA - Thầy Phạm Thanh Tùng

Số chuyên đề: 10

Số bài giảng: 39

Số đề thi: 42

Số bài tập: 900

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

05. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH MẤT GỐC NĂM 2021 - Thầy Đặng Xuân Chất

Số chuyên đề: 13

Số bài giảng: 90

Số đề thi: 126

Số bài tập: 2520

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

08. KHÓA ĐỀ THI HỌC KÌ MÔN HÓA LỚP 12 NĂM 2021 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 2

Số đề thi: 46

Số bài tập: 1683

Giá: đ - Chỉ còn 199,000đ

Đặt mua

01. S1 - KHÓA NỀN TẢNG MÔN SINH LỚP 12 - Thầy Nguyễn Đức Hải

Số chuyên đề: 10

Số bài giảng: 52

Số đề thi: 83

Số bài tập: 3128

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

02. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN SINH NĂM 2021 - Thầy Nguyễn Đức Hải

Số chuyên đề: 11

Số bài giảng: 59

Số đề thi: 100

Số bài tập: 3811

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

03. S2 - KHÓA LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN SINH - Thầy Nguyễn Đức Hải

Số chuyên đề: 10

Số bài giảng: 49

Số đề thi: 39

Số bài tập: 1200

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

05. S1 - PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐT SINH HỌC 12 - THEO CHUYÊN ĐỀ - Thầy Kiều Vũ Mạnh

Số chuyên đề: 15

Số bài giảng: 61

Số đề thi: 105

Số bài tập: 2066

Giá: đ - Chỉ còn 499,000đ

Đặt mua

06. S4 - KHÓA TỔNG ÔN KIẾN THỨC SINH HỌC 12 - Thầy Kiều Vũ Mạnh

Số bài giảng: 16

Số đề thi: 18

Số bài tập: 331

Giá: đ - Chỉ còn 299,000đ

Đặt mua

07. 3600 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ VÀ MỨC ĐỘ - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 15

Số đề thi: 87

Số bài tập: 3600

Giá: đ - Chỉ còn 299,000đ

Đặt mua

08. KHÓA ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN SINH LỚP 12 CỦA CÁC SỞ GD VÀ CÁC TRƯỜNG THPT - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 2

Số đề thi: 51

Số bài tập: 1576

Giá: đ - Chỉ còn 199,000đ

Đặt mua

01. S1 - KHÓA NỀN TẢNG MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 - Cô Lê Thu

Số chuyên đề: 2

Số bài giảng: 39

Số đề thi: 61

Số bài tập: 1077

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

02. S1 - KHÓA CHINH PHỤC LỊCH SỬ 12 - Thầy Hồ Như Hiển

Số chuyên đề: 2

Số bài giảng: 33

Số đề thi: 32

Số bài tập: 920

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

04. S2 - KHÓA LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO VẤN ĐỀ NĂM 2021 - Cô Lê Thu

Số chuyên đề: 4

Số bài giảng: 17

Số đề thi: 17

Số bài tập: 425

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

05. S2 - LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ THEO SƠ ĐỒ TƯ DUY - Cô Lê Thu

Số chuyên đề: 2

Số bài giảng: 13

Số đề thi: 13

Số bài tập: 260

Giá: đ - Chỉ còn 399,000đ

Đặt mua

06. S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN LỊCH SỬ - Thầy Hồ Như Hiển

Số chuyên đề: 4

Số bài giảng: 35

Số đề thi: 36

Số bài tập: 829

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

07. S2 - KHÓA LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN LỊCH SỬ NĂM 2021 - Thầy Hồ Như Hiển

Số chuyên đề: 4

Số bài giảng: 32

Số đề thi: 31

Số bài tập: 620

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

10. 3200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 12 CHỌN LỌC THEO MỨC ĐỘ - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 12

Số đề thi: 77

Số bài tập: 3211

Giá: đ - Chỉ còn 299,000đ

Đặt mua

11. KHÓA ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN LỊCH SỬ LỚP 12 (CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT) - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 2

Số đề thi: 54

Số bài tập: 1566

Giá: đ - Chỉ còn 199,000đ

Đặt mua

01. S1- KHÓA NỀN TẢNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 - Thầy Vũ Hải Nam

Số chuyên đề: 6

Số bài giảng: 39

Số đề thi: 44

Số bài tập: 1269

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

02. S2 - KHÓA LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM THPT QG MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2021 - Thầy Vũ Đình Hòa, Thầy Vũ Hải Nam

Số chuyên đề: 16

Số bài giảng: 90

Số đề thi: 106

Số bài tập: 2455

Giá: đ - Chỉ còn 799,000đ

Đặt mua

03. S2 - KHÓA LUYỆN THI CẤP TỐC 5++ MÔN ĐỊA LÍ NĂM 2021 - Thầy Vũ Hải Nam

Số chuyên đề: 6

Số bài giảng: 21

Số đề thi: 19

Số bài tập: 720

Giá: đ - Chỉ còn 399,000đ

Đặt mua

04. S2 - KHÓA KĨ NĂNG LÀM BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN ĐỊA LÍ - Thầy Vũ Đình Hòa

Số bài giảng: 14

Số đề thi: 14

Số bài tập: 257

Giá: đ - Chỉ còn 399,000đ

Đặt mua

05. S2 - KHÓA HƯỚNG DẪN KHAI THÁC ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM - Thầy Vũ Hải Nam

Số đề thi: 16

Số bài tập: 440

Giá: đ - Chỉ còn 299,000đ

Đặt mua

07. S1+ - KHÓA BỨT PHÁ 9+ MÔN ĐỊA LÍ - Thầy Trần Ngọc Phong

Số chuyên đề: 5

Số bài giảng: 31

Số đề thi: 27

Giá: đ - Chỉ còn 599,000đ

Đặt mua

08. 800 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CHỌN LỌC THEO CHUYÊN ĐỀ - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 4

Số đề thi: 18

Số bài tập: 800

Giá: đ - Chỉ còn 199,000đ

Đặt mua

09. 1969 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ CHỌN LỌC THEO MỨC ĐỘ - Tuyensinh247

Số chuyên đề: 7

Số đề thi: 44

Số bài tập: 1969

Giá: đ - Chỉ còn 299,000đ

Đặt mua

01. S2 - LUYỆN THI THPT QG MÔN GDCD NĂM 2021 - Đoàn Thị Vành Khuyên

Số chuyên đề: 2

Số bài giảng: 24

Số đề thi: 14

Số bài tập: 280

Giá: đ - Chỉ còn 499,000đ

Đặt mua

02. S3 - LUYỆN ĐỀ THI THPT QG MÔN GDCD (CÓ VIDEO CHỮA) - Đoàn Thị Vành Khuyên

Số đề thi: 21

Số bài tập: 840

Giá: đ - Chỉ còn 499,000đ

Đặt mua

Các bước đăng ký học

LÝ DO NÊN HỌC TRỰC TUYẾN TẠI TUYENSINH247.COM

1

Học mọi lúc, mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại/máy tính /ipad, tự tin đạt điểm 9-10 và tiết kiệm đến 30% thời gian so với học thêm truyền thống.

2

Đối tác uy tín của các đơn vị báo chí lớn như: báo Tuổi trẻ, Vnexpress, VTC, Zing...

3

Đội ngũ Giáo Viên tinh hoa - giỏi đến từ các trường học nổi tiếng, được sở chọn lựa chọn dạy trên truyền hình.

4

Nội dung khoá học bám sát SGK của Bộ, bao gồm kiến thức nền tảng kết hợp kiến thức nâng cao.

5

Hệ sinh thái đáp ứng nhu cầu học toàn diện: Hệ thống video bài giảng; tài liệu học, bài tập; Kiểm tra online và đáp án chi tiết; Giáo viên giải đáp thắc mắc học sinh trong 30 phút.

6

Tuyensinh247.com đạt giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam.

Gương mặt Thủ khoa - Á khoa là học sinh Tuyensinh247.com

CẢM NHẬN CỦA HỌC SINH TUYENSINH247.COM

Phạm Cẩm Ly

Thầy vui tính, dạy rất dễ hiểu và giảng bài rất dễ học ạ. Nhờ các khoá học của Thầy trên trang mà việc học môn Vật Lí của em luôn suôn sẻ, điểm môn Vật Lí của em luôn ở Top đầu trong lớp á Thầy. Năm lớp 10 em đạt giải Nhì học sinh giỏi Tỉnh. Lớp 11 em đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Tỉnh ạ. Em cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ

Nguyễn Thị Hiền

Thôi kiểu này em quen dần rồi, nhớ hồi lớp 10 em có chê thầy này nọ, thầy dạy không hiểu các kiểu. Bây h em thấy mình có lỗi quá, Thầy dạy dễ hiểu lắm, em cảm ơn thầy. Nhờ thầy em không buồn ngủ hihi

Nguyễn Tuấn Anh

E năm nào cũng không đi học kèm mà lên tuyensinh247 mua combo lý của thầy và rõ ràng e giỏi hơn rất nhiều bạn trong lớp. Cảm ơn thầy nhờ thầy mà e hỉu bài hơn e xin chân thành cảm ơn thầy.. CẢm ơn thầy nhiều lắm ạ. Chúc thầy luôn thành công trên con đường sự nghiệp gd của mk.

Nguyễn Quyền

Học bao nhiêu năm nhờ thầy nay mới biết vận tốc và tốc độ khác nhau :v Từ khi biết đến thầy những bài giảng ở trên lớp của cô e k hiểu rõ nhưng nghe thầy e như đc "thông não" <3 Thầy đã cứu vớt đời em, mong thầy có thật nhiều hạnh phúc và sức khoẻ để ra nhiều video bài giảng hay cho bọn em!!!

Đỗ Khánh Linh

E cực kì thích cách dạy của thầy Toản và e cũng rất thích thầy, thầy dạy nhiệt tình. Em bị mất gốc lí 10 nên lo quá may mà xem các bài giảng của thầy em có thể hiểu hơn rồi ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Thầy dạy cụ thể và chi tiết lắm ạ. Những học sinh đầu năm k chú ý nghe giảng trên lớp, zô đây xem cải thiện nhiều lắm ak

Nguyễn Minh Phong

Cảm ơn thầy. Ví dụ của thầy về bom làm e có động lực về vật lí. Khi em đã lên mạng để xem bài giảng thì mục đích của em ko phải là 1 con số mà là 1 phương pháp giải bài tập và 1 nhiệt huyết không quản khó khăn, vì vậy em thấy thầy dậy rất hay rất tuyệt vời. Mong sẽ ra nhiều video nữa ..mãi yêu thầy

Bùi Mạnh Tuấn

Bài giảng của cô rất hay và hấp dẫn ạ! Giọng cô ấm, truyền cảm khiến em rất hứng thú học bài. Trong mỗi bài giảng, cô có nhiều dẫn chứng văn học hay nữa ạ!

Hà Quang Hưng

Cô dạy rất dễ hiểu, phương pháp của cô khiến em dễ tiếp thu bài học. Mỗi bài giảng của cô vô cùng chi tiết, tỉ mỉ. Em thấy cô rất vui tính, điều này làm em rất thích học cô ạ!

Vũ Thị Thu Hường

Em rất thích các khóa học của cô ạ, nhất là khóa nền tảng Ngữ Văn 12. Đây là khóa học mới được cô xây dựng theo phương pháp sơ đồ tư duy cực kì dễ học và nhớ rất lâu ạ. Giọng cô truyền cảm tạo cảm hứng cho học sinh. Nhờ biết đến cô mà môn Văn của em tiến bộ rất nhiều ạ! Em cảm ơn cô ạ!

Lê Phi Duy

Cô giảng bài hay, rất cuốn hút, cô giảng rất dễ hiểu và nhớ lâu, rất ấn tượng với cách giảng bằng sơ đồ tư duy của cô

Phan Bá Lộc

Cảm ơn cô và tuyển sinh đã có những khóa luyện thi thật bổ ích và đầy đủ, học trên đây em cảm thấy rất an tâm

Bùi Hữu Thắng

Thật tuyệt vời vì đã được học cô, cô giảng bài rất sâu sắc và trọng tâm vấn đề nên học rất dễ hiểu tiết kiệm thời gian, tiền bạc

Đặng Vanh

Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Thầy dạy dễ hiểu quá. Trước đây em sợ nhất các dạng toán này, giờ em đỡ nhiều rồi ạ. Em sẽ học thầy đến hết lớp 12 lun thầy ơi!!!

Nguyễn Ánh

Cách thầy dạy rất dễ hiều, một số bạn chưa hiểu thì dựng lại nghĩ nha. Đối với mình như vậy là tốt lắm rồi, xem đến đâu hiểu đến đấy. Ngày trước là 1 học sinh cực dốt môn Toán nhưng từ khi biết đến trang Tuyensinh247.com và đăng kí học thầy Cường thì kiến thứ cứ vào hết. Nhờ đó mình học tốt hẳn lên.hihi. Cảm ơn thầy đã mang đến cho em nhiều kiến thức để có thể vững bước vào kì thi lớp 10 năm nay.

Đặng Tấn Tài

Cảm ơn các thầy, các cô đã đồng hành cùng 2k1 tụi e. Chỉ còn 1 tuần nữa là bước vào kì thi quan trọng rồi ^^. Thanks thầy Cường – Người đã làm em đam mê lại với toán ^^.

Cao Tiến Đạt

Thầy giảng rất dễ hiểu, từ ngữ thầy nói ngắn gọn mà hợp lý, không lủng củng, nhất là môn hình. Bài giảng của thầy thật tuyệt vời và thấm thía. Thầy đúng là number one!!!!

Lê Thanh Trúc

TUYỆT VỜI QUÁ ĐIIIIIIIIIIII!!! Mong thầy sẽ có thêm nhiều video dạy toán, em chỉ tìm bài giảng của thầy để xem thôi. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe.

Bùi Đình Quang Khải

Cảm ơn thầy ạ, nhờ có thầy mà điểm thi môn Toán của em được cải thiện rất nhiều. E đã được 8 điểm trong kì thi vào lớp 10 trong khi bình thường học ở trên trường em chỉ được có 6 hoặc 7 điểm. Em yêu thầy nhiều ạ!!! <3

Phong Thảo - lóp 12

TUYỆT VỜI - ĐỜI PHÊ !!! Học mỗi ở trường chỉ biết làm kiểu truyền thống rườm rà, Học Khóa này xong cho mình biết toàn phương pháp Đẳng cấp quá hay giải quá nhanh luôn. Cảm ơn Tuyensinh247 , wow we !!!

Hương Giang

Thầy dạy dễ hiểu qúa, e cảm ơn thầy nhiều!! Nhờ thầy mà mấy bài khó hiểu nay đã trở nên đơn giản! Thanks!

Nguyễn Ngọc Bảo Vy

Mình học ở đây cũg đc 1 năm rồi. Theo như cá nhân mình thấy là khóa học của thầy Chí là ổn nhất đó bạn. Thầy dạy dễ hiểu vs cả mỗi thầy lại có những phương pháp riêng. Nếu cùng 1 môn Toán mà bạn học qua nhiều thầy thì mình chỉ e là sẽ lẫn lộn các phương pháp vs nhau.

Hồ Thị Minh Ngọc

Thật sự rất cảm ơn thầy, bài giảng hôm nay rất dễ hiểu ạ! Em học được thêm nhiều phương pháp mới và phương pháp giải nhanh hữu hiệu ghê!!!

Thảo Loan

Nghe thầy giảng tự nhiên có hứng thú zoi môn toán ghê. Mặc dù trước không thích toán tí nào, giờ em lại thấy thích học và học rất hiểu.

Huy Quang

Bạn yên tâm đi, thầy Chí đã dạy là chỉ có điểm cao. Học sinh của thầy Chí không bao giờ lo không hiểu bài hết hehe…

Bùi Hữu Đức

Dạ em cảm ơn, giờ giải được mấy bài khoảng cách ở mức khá với tính được các góc mừng chết ạ. Cảm ơn bài giảng của thầy, cô trong lớp giảng k hiểu gì thầy giảng hiểu ngay

Lê Nguyễn Minh Khoa

Em cảm ơn bài giảng của thầy rất nhiều ạ,trên lớp giảng khó hiểu nhưng thầy giảng rất hay và phân loại các cấp độ làm em tiếp thu rất nhanh và dễ hiểu ạ,em nhờ đó đã làm được nhiều bài tập!

Nguyễn Nhàn

Thật sự em cảm thấy rất thích những phương pháp học của thầy. Cách dựng hình của thầy rất khác những cách truyền thống, nhờ cách của thầy em hầu như bài nào trên lớp cũng biết làm mà các bạn vẫn còn đang loay hoay xác định góc, đường thẳng... em cảm ơn thầy rất nhiều!

Văn Quyền

Em đã mua hết các khóa học trên Tuyensinh247.com bởi cô giảng quá hay. Từ khi theo học cô, môn Sử đã trở thành môn học yêu thích nhất của em trong ba môn thi.

Vân Ngô

Bài giảng của cô hay quá. Rất bổ ích và lí thú ạ. Mong cô ra nhiều video hay hơn nữa để cho chúng em có điều kiện mở rộng thêm kiến thức cho kì thi sắp tới.

Mỹ Phan

Cảm ơn cô, bảng giảng của cô giúp em ghi nhớ kiến thức ngay từ lần đầu tiên học bài. Cứ đà này em lại thấy yêu môn sử mất thôi <3<3

Như Huyền

Mong cô ra thêm nhiều bài giảng hay như vậy nữa ạ. Lần đầu tiên em học sử mà không thấy buồn ngủ chút nào. Cảm ơn cô vì đã giúp em học tập tốt môn Lịch sử.

Thẩm Tiến Dũng

Các kiến thức mà cô cung cấp thực sự rất bổ ích, cách giảng của cô hào hùng, cuốn hút quá. Em học rất rất hiểu cảm ơn cô nhiều lắm!!!

Nguyễn Duy Trường

Tuyệt quá cô ơi, lần đầu tiên nghe bài giảng của cô em đã biết cô chính là người em tìm kiếm lâu nay. Mong cô ra nhiều bài giảng hay như vậy nữa ạ.

Phát Đoàn

- Lớp 11 - - huyện Tư Nghĩa - tỉnh Quảng Ngãi. Biết được những điểm yếu của học sinh, những lỗi sai mà học sinh hay mắc phải nên thầy giảng rất logic, tỉ mỉ.... Nhờ thầy mà em học thấy tiến bộ ra hẳn <3

Trần Gia Huy

Các bài giảng của thầy được sắp xếp rất tỉ mỉ và khoa học ......... Em thấy rất dễ hiểu! Em rất thích học thầy, hihi :D

Vũ Khoa

Lúc đầu em bị mất gốc hoá, học được lí. Sau khi học thấy em thấy nó dễ hơn và không còn sợ hóa như trước nữa rồi, cảm ơn thầy nhiều :3

Nguyễn Thị Xuân Hương

Thầy giảng hay mà còn dễ hiểu nữa. Thầy đúng là superme của em ... có thầy thì em không cần sợ hoá nữa, iu thầy <3

Trần Minh Luân

Nhờ thầy mà tình yêu môn hóa của em được giữ vững . Kiến thức cũng được củng cố và nâng cao hơn . Cấp 3 này có thể nói thầy là 1 trong những giáo viên em yêu quý nhất dù rằng thầy và em chưa gặp trực tiếp bao giờ <3

Hoàng Quang Phong

Rất vui khi đã tìm được thầy, Thầy hay dạy livestream trên fan page, em luôn theo dõi những bài giảng của Thầy từ lớp 10 đến lớp 12, thầy giảng dạy rất hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy, chúc Thầy có nhiều sức khỏe.

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Cô vừa dạy hay,nhiệt tình vừa đẹp gái,vui tính. Nhờ có cô em hiểu sâu các dạng bài hơn.

Nguyễn Trần Huy

Tuyệt quá trong nửa tháng ôn khóa luyện thi THPTQG của cô Hoàng Xuân mà mình từ 6 lên 9.25. Yêu cô! <3

Nguyễn Thúy Hiền

Cô dạy hay với dễ hiểu quá giá như em đăng kí khoá học sớm hơn. Tuy nhiên biết cô muộn còn hơn là không hi em rất biết ơn cô vì đã giúp em đập tan nỗi sợ mang tên thi THPTQG môn Anh ạ!

Trần Lan Anh

Độ khó của khóa đề luyện thi THPT có video chữa tăng dần. Nhưng mà cô Hoàng Xuân dạy dễ hiểu và cặn kẽ lắm. Em rất thích học cô nhờ cô em tiến bộ rất nhiều hihi.

Võ Đức Việt Hùng

Cô không những max xinh mà còn dạy hay nữa. Giọng cô ấm áp rất truyền cảm dễ đi vào lòng người. Em mến cô lắm hi vọng cô sẽ tiếp tục có nhiều khóa học hay cho chúng em được học tập!

Nguyễn Thu Hương

Cô Xuân là một giáo viên vừa chắc kiến thức, vừa có cách dạy dễ hiểu lại phát âm chuẩn nên em cảm thấy rất thoải mái khi nghe cô giảng bài. Em rất thích sự năng động và tràn đầy nhiệt huyết của cô khi giảng bài ạ.

Hồ Đắc Toàn

Bài giảng của thầy hay quá, em rất thích bài 12 thầy giải lắm, mong thầy ra nhiều bài hay như vậy. Bài giảng của thầy hay và dễ hiểu thật, em rất thích phong cách thầy dạy.

Lê Tâm Vi

Cảm ơn thầy rất nhiều nhờ thầy mà e không còn lo ngại đến hình không gian nữa mong thầy sẽ sớm có thêm những khóa học tiếp theo cho chúng em ôn luyện.

Phan Thị Thanh Tuyền

hihi nhờ thầy mà hiểu sâu sắc bài luôn.....khó cũng dễ. Thầy dạy thế này thì làm gì còn học sinh kém hình nữa chứ hihi.

Thanh Phú

Thầy ơi dễ hiểu quá , em cảm ơn thầy nhìu ạ. Thầy giảng rất hay ! Mong thầy và web tăng thêm nhiều bài tập để luyện tập nữa ạ

Nguyễn Trần Kim Tiên

Trong các dạng bài thì em thấy tính khoảng cách 2 đường chéo là khó nhất, học ở trong lớp em còn rối mù mà coi video thầy giảng là đã hiểu , em cám ơn thầy nhiều lắm ạ, thầy dạy hay quá!

Nguyễn Xuân Tài

Em là 1 học sinh giỏi đại nhưng lại kém hình, nhưng từ khi học toán hình thầy em thấy nó dễ hiểu hơn ạ, thank you teacher

Bùi Quỳnh Trang

Dễ hiểu lắm ạ. em cảm ơn thầy. Thầy dạy thật dễ hiểu tự dưng em cảm thấy thiết diện không còn khó nữa.

Phạm Cẩm Ly

Thầy vui tính, dạy rất dễ hiểu và giảng bài rất dễ học ạ. Nhờ các khoá học của Thầy trên trang mà việc học môn Vật Lí của em luôn suôn sẻ, điểm môn Vật Lí của em luôn ở Top đầu trong lớp á Thầy. Năm lớp 10 em đạt giải Nhì học sinh giỏi Tỉnh. Lớp 11 em đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi Tỉnh ạ. Em cảm ơn Thầy rất rất nhiều ạ

Nguyễn Thị Hiền

Thôi kiểu này em quen dần rồi, nhớ hồi lớp 10 em có chê thầy này nọ, thầy dạy không hiểu các kiểu. Bây h em thấy mình có lỗi quá, Thầy dạy dễ hiểu lắm, em cảm ơn thầy. Nhờ thầy em không buồn ngủ hihi

Nguyễn Tuấn Anh

E năm nào cũng không đi học kèm mà lên tuyensinh247 mua combo lý của thầy và rõ ràng e giỏi hơn rất nhiều bạn trong lớp. Cảm ơn thầy nhờ thầy mà e hỉu bài hơn e xin chân thành cảm ơn thầy.. CẢm ơn thầy nhiều lắm ạ. Chúc thầy luôn thành công trên con đường sự nghiệp gd của mk.

Nguyễn Quyền

Học bao nhiêu năm nhờ thầy nay mới biết vận tốc và tốc độ khác nhau :v Từ khi biết đến thầy những bài giảng ở trên lớp của cô e k hiểu rõ nhưng nghe thầy e như đc "thông não" <3 Thầy đã cứu vớt đời em, mong thầy có thật nhiều hạnh phúc và sức khoẻ để ra nhiều video bài giảng hay cho bọn em!!!

Đỗ Khánh Linh

E cực kì thích cách dạy của thầy Toản và e cũng rất thích thầy, thầy dạy nhiệt tình. Em bị mất gốc lí 10 nên lo quá may mà xem các bài giảng của thầy em có thể hiểu hơn rồi ạ. Em cảm ơn thầy ạ. Thầy dạy cụ thể và chi tiết lắm ạ. Những học sinh đầu năm k chú ý nghe giảng trên lớp, zô đây xem cải thiện nhiều lắm ak

Nguyễn Minh Phong

Cảm ơn thầy. Ví dụ của thầy về bom làm e có động lực về vật lí. Khi em đã lên mạng để xem bài giảng thì mục đích của em ko phải là 1 con số mà là 1 phương pháp giải bài tập và 1 nhiệt huyết không quản khó khăn, vì vậy em thấy thầy dậy rất hay rất tuyệt vời. Mong sẽ ra nhiều video nữa ..mãi yêu thầy

Bùi Mạnh Tuấn

Bài giảng của cô rất hay và hấp dẫn ạ! Giọng cô ấm, truyền cảm khiến em rất hứng thú học bài. Trong mỗi bài giảng, cô có nhiều dẫn chứng văn học hay nữa ạ!

Hà Quang Hưng

Cô dạy rất dễ hiểu, phương pháp của cô khiến em dễ tiếp thu bài học. Mỗi bài giảng của cô vô cùng chi tiết, tỉ mỉ. Em thấy cô rất vui tính, điều này làm em rất thích học cô ạ!

Vũ Thị Thu Hường

Em rất thích các khóa học của cô ạ, nhất là khóa nền tảng Ngữ Văn 12. Đây là khóa học mới được cô xây dựng theo phương pháp sơ đồ tư duy cực kì dễ học và nhớ rất lâu ạ. Giọng cô truyền cảm tạo cảm hứng cho học sinh. Nhờ biết đến cô mà môn Văn của em tiến bộ rất nhiều ạ! Em cảm ơn cô ạ!

Lê Phi Duy

Cô giảng bài hay, rất cuốn hút, cô giảng rất dễ hiểu và nhớ lâu, rất ấn tượng với cách giảng bằng sơ đồ tư duy của cô

Phan Bá Lộc

Cảm ơn cô và tuyển sinh đã có những khóa luyện thi thật bổ ích và đầy đủ, học trên đây em cảm thấy rất an tâm

Bùi Hữu Thắng

Thật tuyệt vời vì đã được học cô, cô giảng bài rất sâu sắc và trọng tâm vấn đề nên học rất dễ hiểu tiết kiệm thời gian, tiền bạc

Đặng Vanh

Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ. Thầy dạy dễ hiểu quá. Trước đây em sợ nhất các dạng toán này, giờ em đỡ nhiều rồi ạ. Em sẽ học thầy đến hết lớp 12 lun thầy ơi!!!

Nguyễn Ánh

Cách thầy dạy rất dễ hiều, một số bạn chưa hiểu thì dựng lại nghĩ nha. Đối với mình như vậy là tốt lắm rồi, xem đến đâu hiểu đến đấy. Ngày trước là 1 học sinh cực dốt môn Toán nhưng từ khi biết đến trang Tuyensinh247.com và đăng kí học thầy Cường thì kiến thứ cứ vào hết. Nhờ đó mình học tốt hẳn lên.hihi. Cảm ơn thầy đã mang đến cho em nhiều kiến thức để có thể vững bước vào kì thi lớp 10 năm nay.

Đặng Tấn Tài

Cảm ơn các thầy, các cô đã đồng hành cùng 2k1 tụi e. Chỉ còn 1 tuần nữa là bước vào kì thi quan trọng rồi ^^. Thanks thầy Cường – Người đã làm em đam mê lại với toán ^^.

Cao Tiến Đạt

Thầy giảng rất dễ hiểu, từ ngữ thầy nói ngắn gọn mà hợp lý, không lủng củng, nhất là môn hình. Bài giảng của thầy thật tuyệt vời và thấm thía. Thầy đúng là number one!!!!

Lê Thanh Trúc

TUYỆT VỜI QUÁ ĐIIIIIIIIIIII!!! Mong thầy sẽ có thêm nhiều video dạy toán, em chỉ tìm bài giảng của thầy để xem thôi. Chúc thầy thật nhiều sức khỏe.

Bùi Đình Quang Khải

Cảm ơn thầy ạ, nhờ có thầy mà điểm thi môn Toán của em được cải thiện rất nhiều. E đã được 8 điểm trong kì thi vào lớp 10 trong khi bình thường học ở trên trường em chỉ được có 6 hoặc 7 điểm. Em yêu thầy nhiều ạ!!! <3

Phong Thảo - lóp 12

TUYỆT VỜI - ĐỜI PHÊ !!! Học mỗi ở trường chỉ biết làm kiểu truyền thống rườm rà, Học Khóa này xong cho mình biết toàn phương pháp Đẳng cấp quá hay giải quá nhanh luôn. Cảm ơn Tuyensinh247 , wow we !!!

Hương Giang

Thầy dạy dễ hiểu qúa, e cảm ơn thầy nhiều!! Nhờ thầy mà mấy bài khó hiểu nay đã trở nên đơn giản! Thanks!

Nguyễn Ngọc Bảo Vy

Mình học ở đây cũg đc 1 năm rồi. Theo như cá nhân mình thấy là khóa học của thầy Chí là ổn nhất đó bạn. Thầy dạy dễ hiểu vs cả mỗi thầy lại có những phương pháp riêng. Nếu cùng 1 môn Toán mà bạn học qua nhiều thầy thì mình chỉ e là sẽ lẫn lộn các phương pháp vs nhau.

Hồ Thị Minh Ngọc

Thật sự rất cảm ơn thầy, bài giảng hôm nay rất dễ hiểu ạ! Em học được thêm nhiều phương pháp mới và phương pháp giải nhanh hữu hiệu ghê!!!

Thảo Loan

Nghe thầy giảng tự nhiên có hứng thú zoi môn toán ghê. Mặc dù trước không thích toán tí nào, giờ em lại thấy thích học và học rất hiểu.

Huy Quang

Bạn yên tâm đi, thầy Chí đã dạy là chỉ có điểm cao. Học sinh của thầy Chí không bao giờ lo không hiểu bài hết hehe…

Bùi Hữu Đức

Dạ em cảm ơn, giờ giải được mấy bài khoảng cách ở mức khá với tính được các góc mừng chết ạ. Cảm ơn bài giảng của thầy, cô trong lớp giảng k hiểu gì thầy giảng hiểu ngay

Lê Nguyễn Minh Khoa

Em cảm ơn bài giảng của thầy rất nhiều ạ,trên lớp giảng khó hiểu nhưng thầy giảng rất hay và phân loại các cấp độ làm em tiếp thu rất nhanh và dễ hiểu ạ,em nhờ đó đã làm được nhiều bài tập!

Nguyễn Nhàn

Thật sự em cảm thấy rất thích những phương pháp học của thầy. Cách dựng hình của thầy rất khác những cách truyền thống, nhờ cách của thầy em hầu như bài nào trên lớp cũng biết làm mà các bạn vẫn còn đang loay hoay xác định góc, đường thẳng... em cảm ơn thầy rất nhiều!

Văn Quyền

Em đã mua hết các khóa học trên Tuyensinh247.com bởi cô giảng quá hay. Từ khi theo học cô, môn Sử đã trở thành môn học yêu thích nhất của em trong ba môn thi.

Vân Ngô

Bài giảng của cô hay quá. Rất bổ ích và lí thú ạ. Mong cô ra nhiều video hay hơn nữa để cho chúng em có điều kiện mở rộng thêm kiến thức cho kì thi sắp tới.

Mỹ Phan

Cảm ơn cô, bảng giảng của cô giúp em ghi nhớ kiến thức ngay từ lần đầu tiên học bài. Cứ đà này em lại thấy yêu môn sử mất thôi <3<3

Như Huyền

Mong cô ra thêm nhiều bài giảng hay như vậy nữa ạ. Lần đầu tiên em học sử mà không thấy buồn ngủ chút nào. Cảm ơn cô vì đã giúp em học tập tốt môn Lịch sử.

Thẩm Tiến Dũng

Các kiến thức mà cô cung cấp thực sự rất bổ ích, cách giảng của cô hào hùng, cuốn hút quá. Em học rất rất hiểu cảm ơn cô nhiều lắm!!!

Nguyễn Duy Trường

Tuyệt quá cô ơi, lần đầu tiên nghe bài giảng của cô em đã biết cô chính là người em tìm kiếm lâu nay. Mong cô ra nhiều bài giảng hay như vậy nữa ạ.

Phát Đoàn

- Lớp 11 - - huyện Tư Nghĩa - tỉnh Quảng Ngãi. Biết được những điểm yếu của học sinh, những lỗi sai mà học sinh hay mắc phải nên thầy giảng rất logic, tỉ mỉ.... Nhờ thầy mà em học thấy tiến bộ ra hẳn <3

Trần Gia Huy

Các bài giảng của thầy được sắp xếp rất tỉ mỉ và khoa học ......... Em thấy rất dễ hiểu! Em rất thích học thầy, hihi :D

Vũ Khoa

Lúc đầu em bị mất gốc hoá, học được lí. Sau khi học thấy em thấy nó dễ hơn và không còn sợ hóa như trước nữa rồi, cảm ơn thầy nhiều :3

Nguyễn Thị Xuân Hương

Thầy giảng hay mà còn dễ hiểu nữa. Thầy đúng là superme của em ... có thầy thì em không cần sợ hoá nữa, iu thầy <3

Trần Minh Luân

Nhờ thầy mà tình yêu môn hóa của em được giữ vững . Kiến thức cũng được củng cố và nâng cao hơn . Cấp 3 này có thể nói thầy là 1 trong những giáo viên em yêu quý nhất dù rằng thầy và em chưa gặp trực tiếp bao giờ <3

Hoàng Quang Phong

Rất vui khi đã tìm được thầy, Thầy hay dạy livestream trên fan page, em luôn theo dõi những bài giảng của Thầy từ lớp 10 đến lớp 12, thầy giảng dạy rất hay và dễ hiểu. Em cảm ơn thầy, chúc Thầy có nhiều sức khỏe.

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Cô vừa dạy hay,nhiệt tình vừa đẹp gái,vui tính. Nhờ có cô em hiểu sâu các dạng bài hơn.

Nguyễn Trần Huy

Tuyệt quá trong nửa tháng ôn khóa luyện thi THPTQG của cô Hoàng Xuân mà mình từ 6 lên 9.25. Yêu cô! <3

Nguyễn Thúy Hiền

Cô dạy hay với dễ hiểu quá giá như em đăng kí khoá học sớm hơn. Tuy nhiên biết cô muộn còn hơn là không hi em rất biết ơn cô vì đã giúp em đập tan nỗi sợ mang tên thi THPTQG môn Anh ạ!

Trần Lan Anh

Độ khó của khóa đề luyện thi THPT có video chữa tăng dần. Nhưng mà cô Hoàng Xuân dạy dễ hiểu và cặn kẽ lắm. Em rất thích học cô nhờ cô em tiến bộ rất nhiều hihi.

Võ Đức Việt Hùng

Cô không những max xinh mà còn dạy hay nữa. Giọng cô ấm áp rất truyền cảm dễ đi vào lòng người. Em mến cô lắm hi vọng cô sẽ tiếp tục có nhiều khóa học hay cho chúng em được học tập!

Nguyễn Thu Hương

Cô Xuân là một giáo viên vừa chắc kiến thức, vừa có cách dạy dễ hiểu lại phát âm chuẩn nên em cảm thấy rất thoải mái khi nghe cô giảng bài. Em rất thích sự năng động và tràn đầy nhiệt huyết của cô khi giảng bài ạ.

Hồ Đắc Toàn

Bài giảng của thầy hay quá, em rất thích bài 12 thầy giải lắm, mong thầy ra nhiều bài hay như vậy. Bài giảng của thầy hay và dễ hiểu thật, em rất thích phong cách thầy dạy.

Lê Tâm Vi

Cảm ơn thầy rất nhiều nhờ thầy mà e không còn lo ngại đến hình không gian nữa mong thầy sẽ sớm có thêm những khóa học tiếp theo cho chúng em ôn luyện.

Phan Thị Thanh Tuyền

hihi nhờ thầy mà hiểu sâu sắc bài luôn.....khó cũng dễ. Thầy dạy thế này thì làm gì còn học sinh kém hình nữa chứ hihi.

Thanh Phú

Thầy ơi dễ hiểu quá , em cảm ơn thầy nhìu ạ. Thầy giảng rất hay ! Mong thầy và web tăng thêm nhiều bài tập để luyện tập nữa ạ

Nguyễn Trần Kim Tiên

Trong các dạng bài thì em thấy tính khoảng cách 2 đường chéo là khó nhất, học ở trong lớp em còn rối mù mà coi video thầy giảng là đã hiểu , em cám ơn thầy nhiều lắm ạ, thầy dạy hay quá!

Nguyễn Xuân Tài

Em là 1 học sinh giỏi đại nhưng lại kém hình, nhưng từ khi học toán hình thầy em thấy nó dễ hiểu hơn ạ, thank you teacher

Bùi Quỳnh Trang

Dễ hiểu lắm ạ. em cảm ơn thầy. Thầy dạy thật dễ hiểu tự dưng em cảm thấy thiết diện không còn khó nữa.

CHÚC MỪNG 100 HỌC SINH MỚI NHẤT ĐƯỢC HƯỞNG KHUYẾN MẠI LỚP 12 ĐỒNG GIÁ 299K.

Lưu ý: Chỉ 299 học sinh nhanh nhất trong ngày 10/03 được sở hữu khoá học lớp 12 với giá 299K.
Mọi thắc mắc liên hệ Hotline MIỄN PHÍ: 1800.6947

STT Tên tài khoản Khóa học đã mua
1

Lê Dương Khánh Linh

23:54 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

2

Trần Vĩnh

22:57 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

3

Thái Bình

22:42 10/03/2021

[S1+] - Thầy Phong - Khóa Bứt phá 9+ môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

4

Bùi Diễm Quỳnh

22:40 10/03/2021

S2 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

5

Bùi Diễm Quỳnh

22:40 10/03/2021

Thầy Chí - Khóa kĩ năng casio diệt nhanh trắc nghiệm môn Toán - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

6

Bùi Diễm Quỳnh

22:40 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

7

Lê Tiến Tân

22:32 10/03/2021

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

8

Ngân

22:30 10/03/2021

S3 - Khóa Luyện đề ĐGNL ĐHQG TPHCM - năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 499.000

9

Ngân

22:30 10/03/2021

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

10

Ngân

22:30 10/03/2021

S3 - Thầy Toản - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học (Có video chữa) môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

11

Ngân

22:30 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

12

Ngân

22:30 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

13

Nguyễn Huy Bình

22:22 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

14

nguyenthithua4

22:15 10/03/2021

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Hóa năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

15

nguyenthithua4

22:15 10/03/2021

S2 - Thầy Thế Anh - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

16

Nguyễn đức anh

22:12 10/03/2021

Thầy Chí - Khóa kĩ năng casio diệt nhanh trắc nghiệm môn Toán - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

17

nguyenthithua4

22:10 10/03/2021

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Toán - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

18

Hoàng Trần

22:08 10/03/2021

S1 - Thầy Tùng - Khóa nền tảng môn Hóa lớp 12 năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

19

Lê Hiếu

22:06 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

20

Lê Hằng

22:04 10/03/2021

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

21

Lê Hằng

22:04 10/03/2021

S2 - Thầy Hải - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn sinh năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

22

Lê Hằng

22:04 10/03/2021

S2 - Thầy Chất - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học dành cho học sinh mất gốc năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

23

Đoàn Tiến Đạt

22:01 10/03/2021

[S1+] - Cô Lê Thu - Học Lịch sử theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT và Đại hoc năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 499.000

24

Đoàn Tiến Đạt

22:01 10/03/2021

S3 - Cô Lê Thu - Khóa luyện đề trắc nghiệm Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử có video chữa năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

25

Nguyễn Trương Nhật Cường

22:01 10/03/2021

S3 - Khóa Luyện đề ĐGNL ĐHQG TPHCM - năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 499.000

26

Đỗ Văn Sơn

22:00 10/03/2021

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa của các trường THPT Chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

27

Phục Hưng Nguyễn

21:58 10/03/2021

S2 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

28

Thành

21:56 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

29

Trần Đình Cường

21:53 10/03/2021

S3 - Thầy Toản - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học (Có video chữa) môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

30

Phùng Thị Hồng Tiến

21:52 10/03/2021

S1 - Thầy Nam - Khóa nền tảng Địa lí lớp 12 năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

31

Quang Anh

21:50 10/03/2021

[S1+] - Thầy Phong - Khóa Bứt phá 9+ môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

32

Lê Hiếu

21:47 10/03/2021

S2 - Thầy Chất - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học dành cho học sinh mất gốc năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

33

Nguyễn Mỹ Ngọc

21:46 10/03/2021

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

34

Lê Thị Hoài Thương

21:45 10/03/2021

S2 - Thầy Nam - Khóa Luyện thi cấp tốc 5++ môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

35

Dang Diep

21:44 10/03/2021

S2 - Cô Hà Phương - Khóa luyện thi 8+ Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh theo cấu trúc đề - năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

36

Nguyễn Thị Minh

21:44 10/03/2021

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa của các trường THPT Chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

37

Hoàng Thùy

21:44 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

38

Phan Hồ Minh Sang

21:40 10/03/2021

S2 - Thầy Hòa - Thầy Nam - Khóa Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

39

Trần Ngọc Bính

21:37 10/03/2021

[S1+] - Cô Lê Thu - Học Lịch sử theo chủ đề - Những vấn đề thường gặp trong đề thi tốt nghiệp THPT và Đại hoc năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 499.000

40

Trần Ngọc Bính

21:37 10/03/2021

S3 - Cô Lê Thu - Khóa luyện đề trắc nghiệm Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử có video chữa năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

41

Đình Vũ

21:28 10/03/2021

S3 - 10 000 bài tập trắc nghiệm Toán chọn lọc theo dạng và mức độ (Có lời giải chi tiết) - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 299.000

42

Nguyễn Xuân Hồng

21:26 10/03/2021

S3 - Thầy Hải - Khóa luyện đề thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn sinh năm 2021 - có video chữa

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

43

Nguyễn Trung Nhật

21:25 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

44

Phan Hương Chi

21:18 10/03/2021

S3 - Thầy Nam - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí năm 2021 - có video chữa

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

45

Phan Hương Chi

21:18 10/03/2021

S2 - Thầy Hòa - Thầy Nam - Khóa Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

46

Thanh Trang Vu

21:16 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

47

Phan Hương Chi

21:15 10/03/2021

S3 - Thầy Hiển - Khóa Luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử (Có video chữa)

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

48

Phan Hương Chi

21:15 10/03/2021

S2 - Thầy Hiển - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

49

Le Quang Trung

21:13 10/03/2021

S1 - Cô Lê Thu - Khoá học nền tảng môn Sử năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

50

Thanh Trang Vu

21:12 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

51

CHi NH

21:11 10/03/2021

[S1+] - Thầy Phong - Khóa Bứt phá 9+ môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

52

Hoàng Tuấn Anh

21:11 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

53

Hồ Ninh

21:11 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

54

Dương Mỹ Linh

21:10 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

55

Hồ Ninh

21:10 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

56

Thảo Đặng

21:09 10/03/2021

S2 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

57

Thảo Đặng

21:09 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

58

Trần Đình Cường

21:09 10/03/2021

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

59

Trần Đình Cường

21:09 10/03/2021

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

60

Trần Đình Cường

21:09 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

61

Trần Đình Cường

21:09 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

62

Trần Đình Cường

21:09 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

63

Dương Cảnh Sơn

21:08 10/03/2021

[S1+] - Thầy Phong - Khóa Bứt phá 9+ môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

64

Dương Cảnh Sơn

21:08 10/03/2021

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của các trường THPT Chuyên năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

65

Đỗ Văn Huy

21:05 10/03/2021

S2 - Thầy Chất - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học dành cho học sinh mất gốc năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

66

Thanh Nguyễn

21:03 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

67

Nguyễn Thư

21:02 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

68

Kim Ji Hyun

20:58 10/03/2021

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

69

Trần Tú Duyên

20:51 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

70

Đỗ Huy

20:48 10/03/2021

S3 - Cô Phương - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn 2021 - có video chữa

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

71

Hoàng Nguyễn

20:47 10/03/2021

S2 - Cô Hà Phương - Khóa luyện thi 8+ Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh theo cấu trúc đề - năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

72

Nguyễn Thi

20:44 10/03/2021

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi cấp tốc 5++ môn Hóa năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

73

linhthuhg123

20:44 10/03/2021

S3 - Cô Hoàng Xuân - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Anh năm 2021 - có video chữa

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

74

Hoàng Thảo Anh

20:43 10/03/2021

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa của các trường THPT Chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

75

Hoàng Thảo Anh

20:43 10/03/2021

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Lịch sử của các trường THPT Chuyên năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

76

Hoàng Thảo Anh

20:43 10/03/2021

Khóa 1969 câu hỏi trắc nghiệm Địa lí chọn lọc theo mức độ (có lời giải chi tiết) năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 299.000

77

Hoàng Thảo Anh

20:43 10/03/2021

3200 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 chọn lọc theo mức độ năm 2021 (Có lời giải chi tiết)

Giá: 299.000 - Giá gốc 299.000

78

linhthuhg123

20:43 10/03/2021

S3 - Cô Phương - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và Đại học môn Ngữ Văn 2021 - có video chữa

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

79

Nguyễn Giáo cường

20:39 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

80

Đỗ Tú Uyên

20:39 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

81

nguyễn mai anh

20:38 10/03/2021

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

82

nguyễn mai anh

20:38 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

83

nguyễn mai anh

20:38 10/03/2021

S2 - Thầy Chí - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

84

Đậu Huỳnh Đức

20:37 10/03/2021

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

85

Đậu Huỳnh Đức

20:37 10/03/2021

S2 - Thầy Tùng - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

86

My Châu

20:37 10/03/2021

S3 - Khóa Luyện đề ĐGNL ĐHQG TPHCM - năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 499.000

87

Pacman Gouge

20:35 10/03/2021

S2 - Thầy Toản - Khóa luyện thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Vật Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

88

Vũ Duyên

20:33 10/03/2021

S2 - Thầy Hiển - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Lịch sử năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

89

Cường Liều

20:31 10/03/2021

S0 - Cô Kiều Thắng - Môn tiếng Anh lớp 12 - tiếng Anh dành cho học sinh mất gốc - năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 299.000

90

quát quát

20:29 10/03/2021

S4 - Thầy Tùng - Khóa tổng ôn kiến thức thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

91

quát quát

20:29 10/03/2021

S4 - Thầy Toản - Khóa tổng ôn kiến thức thi tốt nghiệp THPT và đại học môn Lí - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

92

quát quát

20:29 10/03/2021

[S2+] - Thầy Nguyên - Khóa hình học đầy đủ và nâng cao - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 549.000

93

Bé Tuyền

20:29 10/03/2021

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

94

Linh Chi

20:26 10/03/2021

S1 - Thầy Cường - Khóa Nền Tảng môn Toán lớp 12 - năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

95

Đỗ Huy

20:24 10/03/2021

S3 - Thầy Chí - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

96

QNh2kkk

20:21 10/03/2021

S3 - Thầy Tùng - Khóa luyện đề thi thử tốt nghiệp THPT và đại học môn Hóa học năm 2021 (có video chữa)

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

97

Nguyễn Xuân Trường

20:16 10/03/2021

S3 - Thầy Chính - Khóa luyện đề thi thử Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán - Có video chữa - Năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

98

Đặng Tiến Dũng

20:11 10/03/2021

Tuyệt phẩm 66+ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Địa của các trường THPT Chuyên năm 2021 (có lời giải chi tiết)

Giá: 299.000 - Giá gốc 399.000

99

Nguyễn Trọng Khánh

20:10 10/03/2021

[S1+] - Thầy Phong - Khóa Bứt phá 9+ môn Địa lí năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 599.000

100

Ngọc Linh

20:09 10/03/2021

S2 - Thầy Chính - Khóa luyện thi Tốt nghiệp THPT và Đại học môn Toán năm 2021

Giá: 299.000 - Giá gốc 799.000

Bình luận của học sinh

1 bình luận

Đăng ký tư vấn miễn phí