Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN ANH NĂM 2021 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 66 Bài giảng: 281 Đề thi: 134
Ngày hết hạn: 15/07/2021
Giá: 399,000 đ 799,000 đ Đặt mua
Giảm đến 15/04/2021

   Phù hợp với những bạn HS luyện thi mục tiêu 7 - 8 điểm, luyện thi theo lộ trình được sắp xếp chi tiết kết hợp từ vựng, trọng âm, ngữ pháp, đọc hiểu.

  Khóa học sẽ được bổ sung các chuyên đề từ vựng nâng cao - phù hợp cả với những bạn HS muốn chinh phục điểm 8+.

Học thử miễn phí

00:51:23 Chuyên đề: Ngữ âm

00:03:54 Chuyên đề: Unit 1. Home Life (SGK 12 cơ bản)

Chuyên đề 1. Ngữ âm
Bài giảng: 14 Đề thi: 14 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
00:51:23 Đã phát hành: 23/03/2020
00:36:18 Đã phát hành: 20/04/2020
00:33:02 Đã phát hành: 21/04/2020
20 câu Đã phát hành: 21/04/2020
00:22:46 Đã phát hành: 22/04/2020
00:18:40 Đã phát hành: 23/04/2020
Chuyên đề 2. Unit 1. Home Life (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 3. Ngữ pháp: Thì của động từ (Tenses of Verbs)
Bài giảng: 12 Đề thi: 12 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 4. Unit 1. Life Stories (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 16 Đề thi: 2 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 5. Ngữ pháp: Cấu tạo từ (Word Formation)
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 6. Từ vựng nâng cao 1
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 7. Unit 2. Cultural Diversity (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 9. Từ vựng nâng cao 2
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 10. Unit 2. Urbanisation (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 15 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 11. Ngữ pháp: Thức giả định
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 12. Từ vựng nâng cao 3
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 13. Unit 3. Ways Of Socialising (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 14. Ngữ pháp: Câu tường thuật (Reported Speech)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 15. Từ vựng nâng cao 4
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 16. Đọc hiểu cơ bản 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 17. Unit 3. The Green Movement (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 18. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 19. Đọc hiểu cơ bản 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 20. Unit 4. School Education System (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 21. Ngữ pháp: Câu bị động (Passive Voice)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 22. Đọc hiểu cơ bản 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 23. Unit 4. The Mass Media (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 12 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 24. Ngữ pháp: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 25. Đọc hiểu cơ bản 4
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 26. Unit 5. Higher Education (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 27. Ngữ pháp: Câu điều kiện (Conditionals)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 28. Đọc hiểu cơ bản 5
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 29. Unit 5. Cultural Identity (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 11 Đề thi: 3 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 30. Các kỹ năng làm bài
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 31. Ngữ pháp: Đảo ngữ (Inversion)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 32. Đọc hiểu cơ bản 6
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 33. Unit 6. Future Jobs (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 34. Đọc hiểu cơ bản 7
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 35. Unit 6. Endangered Species (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 11 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 36. Ngữ pháp: Cấu trúc song hành (Parallelism)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 37. Đọc hiểu cơ bản 8
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 38. Unit 7. Economic Reforms (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 39. Đọc hiểu cơ bản 9
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 40. Unit 7. Artificial Intelligence (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 11 Đề thi: 4 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 41. Đọc hiểu cơ bản 10
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 42. Unit 8. Life In The Future (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 43. Đọc hiểu cơ bản 11
Bài giảng: 0 Đề thi: 4 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 44. Unit 8. The World of Work (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 10 Đề thi: 2 Giá: 30,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Chuyên đề 45. Từ đồng nghĩa nâng cao 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 46. Unit 9. Deserts (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 47. Unit 9. Choosing a Career (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 8 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 48. Ngữ pháp: Các loại mệnh đề (Types of Clauses)
Bài giảng: 7 Đề thi: 7 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 49. Unit 10. Endangered Species (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 50. Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu (Modals)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 51. Unit 10. Lifelong Learning (SGK 12 Thí điểm)
Bài giảng: 9 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 52. Ngữ pháp: Động từ nguyên mẫu và Danh động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 53. Unit 11. Book (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 54. Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (Tag Questions)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 55. Unit 12. Water Sports (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 56. Unit 13. The 22nd Sea Game (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 57. Ngữ pháp: Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 58. Cụm động từ thiết yếu
Bài giảng: 11 Đề thi: 0 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 59. Unit 14. International Organizations (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 6 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 60. Unit 15. Women In Society (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 61. Unit 16. The Associantion Of Southeast Asian Nations (SGK 12 cơ bản)
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 62. Ngữ pháp: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 63. Chức năng giao tiếp
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 64. Thành ngữ tiếng Anh hay gặp trong các kì thi
Bài giảng: 14 Đề thi: 0 Giá: 20,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 65. Từ đồng nghĩa nâng cao 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Phát hành: 14/04/2021 Đặt mua
Chuyên đề 66. Từ đồng nghĩa nâng cao 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Phát hành: 16/04/2021 Đặt mua

Mạc Hoàng Hiệp

Hay quá nha

Minh Nhan

Tuyển sinh 247 mà thiết kế thêm nút like chắc hôm nào cũng ấn ấy học từ vựng 1 cách rất là tuyệt vời khg hề chán luôn cảm ơn cô rất nhiều

Minh Nhan

Bài giảng hay thật ấy mãi yêu tuyensinh247

thanhthao18092004

E thấy cách học từ vựng không hề nhàm chán mà còn cực kỳ thú vị luôn ấy ạ, thuộc từ vựng trong vòng 1 nốt nhạc luôn, e cảm ơn các thầy cô đã tốn công sức để tạo ra các thẻ cho bọn e học, mong các thầy cô sẽ luôn luôn tận tình như thế ạ. Happy Teacher's Day, thanks for everything

Kiên Vũ

cách học từ vựng mới mẻ,nhớ được lâu

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
2,000,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1472

2,000,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1272

3,000,000 đ 4,794,000 đ

Lượt mua: 1266

Bình luận

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com