Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

S2 - KHÓA LUYỆN THI TỐT NGHIỆP THPT VÀ ĐẠI HỌC MÔN ANH NĂM 2021 - CÔ HOÀNG XUÂN

Giáo viên: Cô Hoàng Xuân

Chuyên đề: 59 Bài giảng: 265 Đề thi: 101
Ngày hết hạn: 01/07/2021
Giá: 799,000 đ Đặt mua

   Phù hợp với những bạn HS luyện thi mục tiêu 7 - 8 điểm, luyện thi theo lộ trình được sắp xếp chi tiết kết hợp từ vựng, trọng âm, ngữ pháp, đọc hiểu.

  Khóa học sẽ được bổ sung các chuyên đề từ vựng nâng cao - phù hợp cả với những bạn HS muốn chinh phục điểm 8+.

Chuyên đề 1. Ngữ âm
Bài giảng: 14 Đề thi: 14 Giá: 99,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
00:51:23 Đã phát hành: 23/03/2020
00:36:18 Đã phát hành: 20/04/2020
00:33:02 Đã phát hành: 21/04/2020
20 câu Đã phát hành: 21/04/2020
00:22:46 Đã phát hành: 22/04/2020
00:18:40 Đã phát hành: 23/04/2020
00:23:53 Đã phát hành: 29/04/2020
Chuyên đề 2. Unit 1 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 3. Ngữ pháp: Thì của động từ (Tenses of Verbs)
Bài giảng: 12 Đề thi: 12 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 4. Unit 1 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 16 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 5. Ngữ pháp: Cấu tạo từ (Word Formation)
Bài giảng: 5 Đề thi: 5 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 6. Từ vựng nâng cao 1
Bài giảng: 0 Đề thi: 1 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 7. Unit 2 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 6 Đề thi: 1 Giá: 30,000 VNĐ Đang phát hành Đặt mua
Chuyên đề 9. Unit 2 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 15 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 10. Ngữ pháp: Thức giả định
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 11. Unit 3 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 12. Ngữ pháp: Câu tường thuật (Reported Speech)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 13. Đọc hiểu cơ bản 1
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 14. Unit 3 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 12 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 15. Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ (Relative Clauses)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 16. Đọc hiểu cơ bản 2
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 17. Unit 4 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 18. Ngữ pháp: Câu bị động (Passive Voice)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 19. Đọc hiểu cơ bản 3
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 20. Unit 4 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 12 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 21. Ngữ pháp: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 10,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 22. Đọc hiểu cơ bản 4
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 23. Unit 5 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 24. Ngữ pháp: Câu điều kiện (Conditionals)
Bài giảng: 3 Đề thi: 3 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 25. Đọc hiểu cơ bản 5
Bài giảng: 1 Đề thi: 0 Giá: 7,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 26. Unit 5 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 11 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 27. Các kỹ năng làm bài
Bài giảng: 4 Đề thi: 4 Giá: 49,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 28. Ngữ pháp: Đảo ngữ (Inversion)
Bài giảng: 2 Đề thi: 2 Giá: 19,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 29. Đọc hiểu cơ bản 6
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 30. Unit 6 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 31. Đọc hiểu cơ bản 7
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 32. Unit 6 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 10 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 33. Ngữ pháp: Cấu trúc song hành (Parallelism)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 34. Đọc hiểu cơ bản 8
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 35. Unit 7 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 36. Đọc hiểu cơ bản 9
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 37. Unit 7 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 10 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 38. Đọc hiểu cơ bản 10
Bài giảng: 0 Đề thi: 5 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 39. Unit 8 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 40. Đọc hiểu cơ bản 11
Bài giảng: 0 Đề thi: 4 Giá: 25,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 41. Unit 8 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 10 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 42. Unit 9 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 43. Unit 9 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 8 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 44. Ngữ pháp: Các loại mệnh đề (Types of Clauses)
Bài giảng: 7 Đề thi: 7 Giá: 89,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 45. Unit 10 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 46. Ngữ pháp: Động từ khuyết thiếu (Modals)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 47. Unit 10 SGK 12 Thí điểm
Bài giảng: 9 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 48. Ngữ pháp: Động từ nguyên mẫu và Danh động từ
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 49. Unit 11 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 2 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 50. Ngữ pháp: Câu hỏi đuôi (Tag Questions)
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 15,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 51. Unit 12 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 3 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 52. Unit 13 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 53. Ngữ pháp: Câu chẻ/ Câu nhấn mạnh
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 54. Unit 14 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 6 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 55. Unit 15 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 56. Unit 16 SGK 12 Cơ bản
Bài giảng: 4 Đề thi: 0 Giá: 30,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 57. Ngữ pháp: Mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 9,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 58. Chức năng giao tiếp
Bài giảng: 1 Đề thi: 1 Giá: 39,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua
Chuyên đề 59. Thành ngữ tiếng Anh hay gặp trong các kì thi
Bài giảng: 14 Đề thi: 0 Giá: 20,000 VNĐ Đã phát hành Đặt mua

Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh

Đính Chính: Phút thứ

Các bài giảng miễn phí khác cùng khóa

1. Tổng quan về 44 âm trong tiếng Anh Đã phát hành: 23/03/2020

Thuộc chuyên đề: Ngữ âm

Thuộc chuyên đề: Ngữ âm

Thuộc chuyên đề: Unit 1 SGK 12 Cơ bản

Ngô Thị Thuỳ

Em cảm ơn cô rất nhiều ạ ! Cô dạy rất hay và chi tiết ạ!

Trần Dần

Ms Xuan formidably beautiful

Lê Huỳnh Yến Nhi

Bài giảng của cô rất hay và cực kì bổ ích! cám ơn cô và tuyển sinh 247 đã giúp em hiểu rõ được dạng câu điều kiện ạ ^^

topkid A1

Hk cái này hay thật sự ạ

Thao Thach Thao

cô giảng quá hay lunnnnnnnnn

Combo siêu rẻ - học hiệu quả Xem thêm >
2,000,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1246

2,000,000 đ 3,196,000 đ

Lượt mua: 1129

3,000,000 đ 4,794,000 đ

Lượt mua: 1123

Bình luận

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com