Đề luyện Chiều dài lò xo và lực đàn hồi - Đề số 1

Thời gian thi : 35 phút - Số câu hỏi : 17 câu - Số lượt thi : 328

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Hai lò xo có độ cùng k1 và k2 mắc nối tiếp. Tìm công thức độ cứng k của hệ: 

Câu 2: Lần lượt gắn hai quả cầu khối lượng m1 và m2 vào cùng một lò xo. Khi treo m1 hệ dao động với chu kì 0,6s, Khi treo m2  hệ dao động với chu kì 0,8s. Tính chu kỳ dao động của hệ nếu đồng thời gắn cả m1 và m2 vào lò xo nói trên: 

Câu 3: Con lắc lò xo có khối lượng m = 1 kg gồm 2 lò xo có độ cứng k1 = 96 N/m và k2 = 192 N/m ghép nối tiếp nhau. Chu kỳ dao động của con lắc:

Câu 4: Con lắc lò xo có khối lượng m = 100 g, gồm 2 lò xo có độ cứng k1 = 6 N/m; k2 = 4 N/m ghép song song với nhau. Chu kỳ của con lắc là:

Câu 5: Treo một vật có khối lượng m vào một lò xo có độ cứng k thì vật dao động với chu kì 0,2s. Nếu treo thêm gia trọng ∆m = 225g vào lò xo thì hệ vật và gia trọng dao động với chu kì 0,25s. Lò xo đã cho có độ cứng là:

Câu 6: Lần lượt treo hai vật m1 và m2 vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m và kích thích cho chúng dao động. Trong cùng một thời gian nhất định m1 thực hiện 20 dao động và m2 thực hiện 10 dao động. Nếu cùng treo cả hai vật đó vào lò xo thì chu kì dao động của hệ bằng \frac{\pi }{2} s. Khối lượng m1  và m2 lần lượt bằng bao nhiêu?

Câu 7: Chọn phát biểu sai: Lực tác dụng vào chất điểm dao động điều hoà : 

Câu 8: Một lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới có vật m = 100g, độ cứng K = 25N/m, lấy g = 10 m/s2. Chọn trục Ox thẳng đứng, chiều dương hướng xuống. Vật dao động với phương trình: x = 4cos(5πt + \frac{\pi }{3}) cm. Lực phục hồi ở thời điểm lò xo bị dãn 2cm có cường độ là:  

Câu 9: Một vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hoà theo phương ngang với chu kì T = 2s. Vật qua vị trí cân bằng với vo­ = 31.4cm/s = 10π cm/s. Chọn t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t=0,5s lực phục hồi tác dụng lên vật có giá trị bao nhiêu?

Câu 10: Một lò xo có k = 20N/m treo thẳng đứng, treo vào lò xo vật có khối lượng m = 200g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên một đoạn 5cm rồi buông nhẹ. Giá trị cực đại của lực hồi phục và lực đàn hồi là:

Câu 11: Một con lắc lò xo độ cứng K treo thẳng đứng, đầu dưới có vật khối lượng m = 100g, lấy g = 10m/s2. Chọn gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng. Kích thích cho vật dao động với phương trình: x = 4cos(2πt - \frac{\pi }{3})cm. Độ lớn của lực do lò xo tác dụng vào vật khi vật đạt vị trí cao nhất là:

Câu 12: Một vật khối lượng m = 1 kg dao động điều hòa với phương trình: x = 10cos(πt + \frac{\pi }{2}) (cm). Lực phục hồi tác dụng lên vật vào thời điểm 0,5s là:

Câu 13: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m = 0,5kg; phương trình dao động của vật là:  x = 10cos(πt + \frac{\pi }{2}) (cm) . Lấy g = 10 m/s2 .Lực tác dụng vào điểm treo vào thời điểm 0,5 (s) là:

Câu 14: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,1 kg và lò xo độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng. Cho con lắc dao động với biên độ 3 cm. Lấy g = 10 m/s2. Lực cực đại tác dụng vào điểm treo là:  

Câu 15: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng 0,1 kg và lò xo độ cứng 40 N/m treo thẳng đứng. Vật dao động điều hòa với biên độ 2,5 cm. Lấy g = 10 m/s2.  Lực cực tiểu tác dụng vào điểm treo là:  

Câu 16: Một con lắc lò xo thẳng đứng, đầu dưới có 1 vật m dao động với biên độ 10 cm. Tỉ số giữa lực cực đại và cực tiểu tác dụng vào điểm treo trong quá trình dao động là 7/3. Lấy g = π2= 10 m/s2  Tần số dao động là:  

Câu 17: Một con lắc lò xo có độ cứng k = 400N/m vật có khối lượng m = 400g dao động ở phương thẳng đứng hướng xuống. Kéo vật đến vị trí lò xo giãn 5cm rồi truyền vận tốc 0,3π m/s hướng xuống duới. Lực phục hồi và lực đàn hồi có độ lớn bằng bao nhiêu khi vật đi được 13cm? Biết trục Ox hướng thẳng đứng xuống dưới.

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Minh Duc Trinh 17 20 85% 23.98
2 ngô huyền 13 14 93% 35.03
3 Nguyen van binh 7 8 88% 10.4
4 Nguyen Kien 4 4 100% 3.13
5 Nhi Yến 3 3 100% 1.02
6 daudaihoc 1 1 100% 4.62
7 Nguyễn Hữu Lộc 6 20 30% 9.88
8 Nguyễn Thành Tâm 6 20 30% 0.22

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12