Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên ngô huyền

  • THPT Phạm Hồng Thái - Nghệ An
  • 4759

Cấp độ thành viên

7
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 350 217 85%
Môn Lí lớp 12 3113 1045 83%
Môn Hóa lớp 12 519 216 63%
Môn Sinh lớp 12 53 29 48%
Môn Anh lớp 12 8 7 71%
Tổng cộng: 4043 1514 80%

Comment giao lưu với ngô huyền

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com